Seminariet för feministisk teori och metod på BUV

Seminarium

Datum: tisdag 10 september 2024

Tid: 10.00 – 11.30

Plats: rum 404, Svante Arrhenius väg 21 A

Ett öppet seminarium för alla inom akademin, med fokus på feministisk teori och metod inom barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik.

Mål, mening och framgång i akademin? 

Vad är egentligen målet för vår akademiska verksamhet? Hur förhåller sig det vi upplever som meningsfullt till det vi bedöms utifrån? Hur snävt eller brett definieras framgång – och av vem? Med utgångspunkt i kortare textunderlag diskuterar vi gemensamt frågor om mål, mening och framgång i akademin.


Om seminarieserien

Ett öppet seminarium för alla inom akademin, med fokus på feministisk teori och metod inom barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik. Ingen föranmälan krävs, men kontakta Tanja Joelsson om du vill delta, men inte är anställd eller studerande vid BUV.

På seminariet diskuteras frågor, ämnen och teman som berör och knyter an till möjliga samspel mellan feministisk- och barn- och ungdomsvetenskaplig teori och metod. Vi diskuterar texter, andras eller egna, som på olika sätt behandlar feminism och barn och ungdomar och även mer experimentella format för kunskapsutbyte och akademisk praktik välkomnas. Ibland bjuds externa gäster in.

För e-postlista, frågor eller önskemål om arrangerade av seminarium, kontakta Tanja Joelsson