Examen

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om att få ett examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda.

Hopprullade avslutningshälsningar inför Avslutningshögtid. Foto_Ylva Carlsdotter.JPG
Avslutningscermoni för lärarstudenter. Foto: Ylva Carlsdotter, Stockholms universitet.
 

Ansök om lärarexamen

Du som läst förskollärarprogrammet eller grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem ansöker om lärarexamen när du har fullgjort alla kurser i programmet.

Du ansöker själv om examensbevis via Stockholms universitets examensenhet.

Hur du ansöker om examensbevis

Beroende på vilket år du antogs och startade din lärarutbildning ser exemansreglerna lite olika ut i takt med att utbildningen har förändrats.

Mer om examenskrav för lärarprogram

Ansöka om lärarlegitimation

Efter att du fått ditt examensbevis kan du ansöka om lärar- eller förskollärarlegitimation. Du ansöker om lärarlegitimation hos Skolverket.

Läs mer om hur du ansöker om lärarlegitimation via Skolverket

 

Examen på grundnivå

På grundnivå är barn- och ungdomsvetenskap inte ett eget huvudområde men ämnet kan ingå som valfria kurser i en kandidatexamen med annat huvudområde.

För att uppfylla examenskraven för en kandidatexamen ska du ha fullgjort kursfordringar om totalt 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom ett huvudämne.

Examen på avancerad nivå

På avancerad nivå kan du få en Filosofie masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap efter du har fullgjort något av våra masterprogram:

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap (SBUVO), 120 hp

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap (BOUV), 120 hp (för antagna fr.om. Ht22)

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning Fritidshem (FRIV), 120 hp.

Examen på forskarnivå

Efter genomgången forskarutbildning i barn- och ungdomsvetenskap kan du erhålla en Licentiatexamen om 120 hp eller en doktorsexamen om 240 hp i barn- och ungdomsvetenskap.

Hur du ansöker om examen

För dig som började studera HT 2016 eller senare gäller Stockholms universitets lokala examensbeskrivningar.

Läs här vad som gäller för dig som började studera VT 2016 eller tidigare

 

Examen på grundnivå

På grundnivå kan du få en Filosofie kandidatexamen i barnkultur genom att läsa fristående kurser om totalt 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom ämnet barnkultur. Du kan också få en kandidatexamen genom att läsa Kulturvetarprogrammet med barnkultur som huvudämne (90 högskolepoäng).

Examen på avancerad nivå

På avancerad nivå kan du få en Filosofie magisterexamen i barnkultur efter att ha fullgjort Magisterprogrammet i barnkultur, 60 hp.

Hur du ansöker om examen

För dig som började studera HT 2016 eller senare gäller Stockholms universitets lokala examensbeskrivningar.

Läs här vad som gäller för dig som började studera VT 2016 eller tidigare

 

Examen på grundnivå

På grundnivå är Förskoledidaktik inte ett huvudämne, men kan ingå som valfria kurser i en kandidatexamen med annat huvudämne.

På grundnivå ingår ämnet Förskoledidaktik som en stor del i Förskollärarprogrammet som leder till en förskollärarexamen omfattande 210 högskolepoäng.

Mer om lärarexamina

Examen på avancerad nivå

På avancerad nivå kan du, efter att ha studerat Masterprogrammet i förskoledidaktik, erhålla en Filosofie masterexamen i Förskoledidaktik omfattande 120 högskolepoäng.

Du kan också välja att efter ett års fullgjorda studier ansöka om en Filosofie magisterexamen omfattande 60 högskolepoäng, där samtliga högskolepoäng är fördjupning inom förskoledidaktik.

Examen på forskarnivå

Efter genomgången forskarutbildning i förskoledidaktik kan du erhålla en Licentiatexamen om 120 hp eller en doktorsexamen om 240 hp i förskoledidaktik.

Hur du ansöker om examen

För dig som började studera HT 2016 eller senare gäller Stockholms universitets lokala examensbeskrivningar.

Läs här vad som gäller för dig som började studera VT 2016 eller tidigare

 

 

Magisterpromotion

Examinerad masterstudenter står på scen och visar upp sina diplom. Foto: Ingmarie Andersson.
Magisterpromotion i Aula Magna. Foto: Ingmarie Andersson, Stockholms universitet.

Magisterpromotionen är en examensceremoni för att fira studenter som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet. Högtiden hålls en gång per termin. En inbjudan skickas till dig som har ansökt om examensbevis.

Mer om magisterpromotionen

 

Kontakt

För frågor om registrering, studieintyg med mera kontaktar du studentexpeditionen som ansvarar för studentärenden. Tänk på att alltid ange dina personuppgifter samt vilken kurs det gäller när du kontaktar studentexpeditionen då detta underlättar hanteringen av ditt ärende.

Om du har frågor om rör en specifik kurs hittar du kontaktuppgifter till kursansvarig eller utbildningsadministratör på kurssidan. Du kan söka fram din kurssida under Våra utbildningar.

Studentexpedition
Studentexpedition Centrum för barnkulturforskning (CBK)
På denna sida