Stockholms universitet

Examensregler

Den högre utbildningen och alla examina är indelade i tre nivåer; grund-, avancerad och forskarnivå. Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå. Generella examina och yrkesexamina kan avläggas både på grundnivå och avancerad nivå.

 

Vilket regelverk gäller för dig?

Vilka examensregler som gäller för dig beror på när du studerade.

 

Du som i din examen vill ha med kurser som inom ramen för huvudområdet vilka samtliga påbörjats vid Stockholms universitet höstterminen 2016 eller senare omfattas av de lokala examensbeskrivningarna.

Lokala examensbeskrivningar

I examensbeskrivningarna anges vilka kurser som är obligatoriska inom ett visst huvudområde och med en viss inriktning för att uppfylla kraven för en examen, oavsett om kurser läses fristående eller inom ett program.

Har du inom ramen för huvudområdet påböjat dina studier VT16 eller tidigare omfattas du inte av de lokala examensbeskrivningarna.

Beslut om tillämpning av lokala examensregler (363 Kb)

Lokala examensbeskrivningar vid Stockholms universitet

Generella examina

De generella examina (kandidat-, magister-, och masterexamen) innehåller ett huvudområde, i vissa fall med en inriktning, som visar profilen i examen.

Alla examina har en exakt omfattning i högskolepoäng, det vill säga det är inte möjligt att inkludera mer högskolepoäng i en viss examen än den omfattning som anges.

Huvudområden och inriktningar i generella examina 240221 (151 Kb)

Examensbenämningar för generella examina

Lokal examensordning för Stockholms universitet

 

Om du började studera inom huvudområdet vid Stockholms universitet VT16 eller tidigare gäller 2007 års examensordning.

Examenskrav enligt 2007 års examensordning

Generella examina

De generella examina (kandidat-, magister-, och masterexamen) innehåller ett huvudområde, i vissa fall med en inriktning, som visar profilen i examen.

Alla examina har en exakt omfattning i högskolepoäng, det vill säga det är inte möjligt att inkludera mer högskolepoäng i en viss examen än den omfattning som anges. Kurs med överskjutande poäng får medtas i examensbeviset om kursen är nödvändig för att examenskraven ska uppfyllas, dock utan att de överskjutande poängen medräknas i examens totalsumma.

Huvudområden och inriktningar i generella examina 240221 (151 Kb)

Lokal examensordning för Stockholms universitet

 

Du som slutfört samtliga kurser som ska ingå i din examen före den 1 juli 2007 kan din ansökan endast prövas mot 1993 års examensbestämmelser.

Du som påbörjat din högskoleutbildning före den 1 juli 2007 och slutför den efter den 1 juli 2007 kan välja att ansöka om examen antingen enligt 1993 års eller de nuvarande bestämmelserna.

Examina (högskole-, kandidat-, och magisterexamen) enligt 1993 års examensordning, kan utfärdas även i framtiden under förutsättning av att kurserna är slutförda (betygsdatum) senast 30 juni 2015.

Lokal examensordning för Stockholms universitet

 

Du som är antagen och har slutfört ett yrkes- eller lärarprogram. Alla examina har en exakt omfattning i högskolepoäng, det vill säga du kan inte inkludera mer högskolepoäng i en viss examen än den omfattning som anges.

Kurser från andra lärosäten måste tillgodoräknas inom programmet för att kunna ingå i en yrkesexamen.

Yrkesexamina på grundnivå och avancerad nivå

Lärarexamina

Lokal examensordning för Stockholms universitet

 

Kontakta Examensenheten

E-post
Examen grundnivå och avancerad nivå
examen@su.se

Examen forskarnivå
disputationer@su.se

Tillgodoräknande av utlandsstudier
tillgodo@su.se

Verifikationer
verification@su.se

Telefontid
Tisdag och torsdag 10.00-11.00
Telefon: 08-16 10 85

Ingen telefontid mellan 28 juni och 26 augusti. 

Mottagning endast efter tidsbokning
Boka tid via telefon eller e-post

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, intill Södra huset.

På denna sida