Camilla Rindstedt till University College London

Camilla Rindstedt har beviljats medel för att under hösten 2024 tillbringa en sabbatstermin vid Thomas Coram Research Unit, Institute of Education, University College London (UCL).

BUV-forskaren Camilla Rindstedt har nyligen av rektor beviljats medel för att under hösten 2024 tillbringa en sabbatstermin vid Thomas Coram Research Unit, Institute of Education, University College London (UCL).

Under vistelsen i London kommer Camilla framförallt att ha ett nära samarbete med professor Ann Phoenix, internationellt erkänd för sin forskning om bland annat föräldraskap, maskulinitet och barndom. Syftet med vistelsen är att ytterligare fördjupa det samarbete som hon sedan tidigare byggt upp med UCL och professor Phoenix.

Under de senaste två åren har Camilla sökt och beviljats medel från Vetenskapsrådet för två olika forskningsprojekt.

Det är dessa två pågående projekt som hon kommer att fortsätta att arbeta med under vistelsen. Framförallt handlar det om författande av vetenskapliga texter.  

Rektorsbeslut om sabbatstermin innebär att Camilla under fem månader kan fokusera på forskning i en spännande internationell miljö och samtidigt utvidga och fördjupa sina internationella kontakter. Ett utbyte som dessutom innebär utökade möjligheter att stärka BUV:s internationella forskningssamarbete och få nya värdefulla internationella samarbetspartners.

Vi önskar Camilla ett stort lycka till i University College London!

Mer information om Camilla Rindsted.