Profiles

Camilla Rindstedt. Foto: Niklas Björling

Camilla Rindstedt

Universitetslektor, docent

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 20
E-post camilla.rindstedt@buv.su.se
Besöksadress Frescati hagv 24
Rum 228
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor och docent

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Camilla Rindstedt är fil doktor i tema Barn (Linköpings universitet) och har varit anställd vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet sedan institutionen inrättades 2008.

Undervisning

  • Undervisning på Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap
  • Uppsatshandledning
  • Kursansvarig för Etnografisk metod och analys/Etnografisk forskning

Forskning

Min doktorsavhandling orienterar sig mot lingvistisk antropologi och språksocialisationsteorier. Avhandlingen är baserad på ett longitudinellt etnografiskt fältarbete på landsbygden i Ecuador där jag studerade barns lek och arbete i en comunidad indígena genom deltagande observation och intervjuer, såväl som extensiva barninspelningar av syskoninteraktion. Efter avhandlingen har jag varit engagerad i ett annat stort fältarbete, en videoetnografisk studie på ett barnonkologiskt centrum vid ett barnsjukhus i Sverige. Framför allt har jag bedrivit antropologisk forskning i två kontexter: (i) Syskonsamspel och förälder barnsamspel i hemmet i Ecuador, (ii) en omvårdnads och hälsokontext (cancerklinik för barn). Detta arbete har hittills resulterat i sju internationella publikationer och en bok.

Nyckelord

Informellt lärande, barnpassning, kamratkultur, barns lek/arbete, barn och sjukdom, social interaktion, videoetnografi, språksocialisation.

Forskningsprojekt

Möten mellan BVC-personal och familjer i multikulturella kontexter: En etnografisk studie om samtal kring känsliga ämnen

Avslutade forskningsprojekt

Barn möter vården

Barns strategier för att hantera cancer: En videoetnografi om lek, fantasi och coping

Publikationer i urval

Se även länk till publikationer i Diva till höger.

Rindstedt, C. (2016). Negotiating illness in medical interactions: Narrative styles of two children with leukemia. Children and Society 30(4), 278-289. DOI: 10.1111/chso.12138.

Rindstedt, C. (2013). Pain and nurses’ emotion work in a paediatric clinic: Treatment procedures and nurse-child alignments. Communication & Medicine 10(1), 51-61. DOI: 10.1558/cam.v10il.51

Rindstedt, C. (2013). Barn möter vården. Lund: Studentlitteratur.

Senast uppdaterad: 1 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa