Studentskap och förhandlingar om högre utbildning

Nytt forskningsprojekt om att vara student i högre utbildning med fokus på förskollärarutbildning.

Från att universitetsutbildningar har varit mer exklusiva och främst lockat studenter från hem med hög utbildningsnivå har högre utbildning under de senaste decennierna kommit att bli mer självklart för många människor. Problemet med social snedrekrytering i högre utbildning kvarstår förvisso om man ser den övergripande, men utvecklingen har ändå inneburit att studenter blivit en mer heterogen grupp och att den högre utbildning måste möta denna ökade studentmångfald. Så vad är det då att vara student idag och hur ser de på högre utbildning

Studenter på campus. Foto: Mostphotos_Bongkarn Thanyakij

Forskningsprojektet som leds av Åsa Bartholdsson docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, handlar om att vara student i högre utbildning med fokus på förskollärarutbildning. Detta är en utbildning som i hela landet rekryterar studenter från olika sociala- och kulturella bakgrunder och kan på så vis sägas svara mot högskolesektorns uppdrag att främja mångfald och utjämning av social snedrekrytering genom breddad rekrytering. Den breddade rekrytering innebär rekrytering av grupper som traditionellt inte söker sig till universitetsstudier samt breddat deltagande, vilket innebär åtgärder för att studenter ska klara av utbildningen.

Förskollärarutbildning är en akademisk yrkesutbildning och för studenterna är det också sammankopplat med utvecklingen av en yrkesidentitet.

Läs mer om forskningsprojektet "Studentskap och förhandlingar om högre utbildning i förskollärarutbildning".