Vi har gjort anpassningar i verksamheten och möbleringen, så att att du ska känna dig trygg att besöka biblioteket. 

För din och allas säkerhet: 

  • Besök oss bara om du är helt frisk. 
  • Följ Folkhälsmyndighetens riktlinjer om att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk.

Du är som alltid välkommen att kontakta oss via chatt, e-post och telefon. Många av våra tjänster kan du använda på distans – gör gärna det för att minska risken för smittspridning.

Öppettider från 24 augusti

Frescatibiblioteket  har öppet på vardagar kl. 8-19 och lördagar kl. 11-15.
Infopunkterna är bemannade 10-19 på vardagar. Du som önskar ett extra tryggt möte kan komma kl. 10-11 eller 15-16. Dessa tider står en dator på informationsdisken, där du kan få hjälp av en bibliotekarie via Zoom. Skall du hämta ett fjärrlån, får du bättre hjälp kl 11-15 eller 16-19, när informationen är bemannad.
Förbered gärna ditt besök genom att söka fram böckernas placering från din egen dator eller mobil. För att undvika trängsel vid de publika datorerna i biblioteket är bara två av fyra datorer per bord igång. De datorer som ger tillgång till speciella databaser är fortfarande tillgängliga.

Asienbiblioteket  har öppet tisdagar och fredagar kl. 13-16.

Biblioteket för socialt arbete är stängt och dess samlingar har flyttats till Frescatibiblioteket.

Läsplatser 

Du kan sitta i biblioteket och plugga. För att hjälpa dig att hålla fysisk distans har vi placerat ut stolarna glesare – två tredjedelar av sittplatserna är borttagna. Skydda dig själv och andra människor från covid-19 genom att respektera möbleringen. Flytta inte på stolarna och sitt inte heller på golvet. 

Utskrifter

Du som är student vid universitetet kan använda printomaterna för att skriva ut, scanna och kopiera. Högst tre personer får vara inne i printomatrummet samtidigt. Bildas det kö utanför rummet så tänk på att hålla distansen även där.
Du vet väl att du kan hämta ut dina utskrifter på vilken printomat som helst på universitetet? Här finns en lista över alla printomater
För att undvika trängsel är färre publika datorer i biblioteket igång. Koppla gärna upp din egen dator mot nätverket och skriv ut från den. Så här kopplar du upp din dator

Om du behöver hjälp från biblioteket

Infopunkterna i biblioteket är öppna kl. 10-19. Du som önskar ett extra tryggt möte kan komma kl. 10-11 eller 15-16. Dessa tider står en dator på informationsdisken, där du kan få hjälp av en bibliotekarie via Zoom.
Du kan som vanligt också få svar på dina frågor på distans:

Digital sökhandledning

Du som är student eller forskare vid universitetet kan få hjälp på distans med dina sökningar. Vårt Zoom-rum är öppet för drop-in måndag-torsdag 11-14. Här finns mer information och aktuell länk till Zoomrummet  Du kan också kontakta bokabibliotekarie@su.se för information.

Talbokservice

Du som behöver tillgång till talböcker kan få hjälp med talboksregistrering på distans via Zoom eller telefon. Läs mer om talboksregistrering här

E-resurser

Det digitala biblioteket är som alltid öppet dygnet runt. Här kommer du åt merparten av bibliotekets samlingar även hemifrån. Du når resurserna som vanligt genom vår katalog och databaslista.
På grund av rådande läge har dessutom flera utländska akademiska förlag öppnat upp delar av sina samlingar för att underlätta arbete hemifrån. Det kan löna sig att söka även utanför bibliotekets katalog.

Registraturen öppen 9–11

Registraturen har öppet för besök kl. 9-11 på vardagar. Expeditionen finns till vänster om infopunkterna i biblioteket. Övrig kontorstid når du registraturen per e-post registrator@su.se.

Håll dig uppdaterad

Om läget förändras gör vi de anpassningar som krävs – håll dig gärna fortsatt uppdaterad på den här sidan och på  su.se/corona