SpringerMaterials utgörs till största del av den databas som tidigare hette Landolt-Börnstein. Det är en databas för fysikaliska och kemiska data inom materialvetenskap som innehåller 250 000 ämnen och materialsystem, 3 000 egenskaper, samt 1,4 miljoner litteraturciteringar.

Utöver Landholt-Börnstein finns även olika tidskrfter och böcker från till exempel Linus Pauling Files database (aka Inorganic Solid Phases) och  MSI Eureka collection.

Här hittar du SpringerMaterials

 

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media.sub@su.se