Oxfords serie Very Short Introductions innehåller över 600 e-böcker med kortfattade introduktioner i olika ämnen till exempel filosofi, miljöpolitik, ekonomi, historia och religion.

Här når du Very Short Introductions

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media@sub.su.se