Adam Helms Lecture

Föreläsningen hålls av en framstående person inom den internationella bok- och förlagsbranschen och arrangeras i samarbete med Svenska Förläggareföreningen.

Adam Helms seminarium

I seminariet ges en fördjupning inom ett specifikt område på bokmarknaden. De medverkande är vanligen svenska bokbranschföreträdare och forskare, och seminariet arrangeras i samarbete med Förlagskunskap vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.

Adam Helms seminarium 2016

Se tidigare seminarier från 2008 till idag.

Adam Helms' Lecture Series

I Adam Helms' Lecture Series är vissa av föreläsningarna utgivna som pdf-filer. De är gratis tillgängliga i DiVA. De senaste åren har föreläsningen filmats. För länkar till pdf-filer och filmer se Tidigare Lectures.