Under slutet av maj och början av juni flyttas böckerna  från Biblioteket för socialt arbete till Frescatibiblioteket.

​Under flytten går det inte låna böckerna. De blir tillgängliga igen i mitten av juni, kurslitteraturen något tidigare. Redan lånade böcker kan återlämnas på Frescatibiblioteket.

Flytten var planerad till sommaren 2021 när Institutionen för socialt arbete flyttar till Albano, men har tidigarelagts av besparingsskäl.

Lokalerna vid Sveaplan kommer att användas till studieplatser, men på grund av den rådande situationen är det osäkert när lokalerna kan öppnas. Biblioteket har hållit stängt sedan mitten av mars.