Jan Glete-pris till Glömda flottan-kollegan Patrik Höglund

CEMAS gratulerar Patrik Höglund till forskarpriset till Jan Gletes minne. Patrik Höglund fick priset för sin avhandling om samhällsliv och -roller på örlogsfartyg under 1600-talet.

Patrik Höglund, som samarbetar med CEMAS inom forskningsprogrammet Den glömda flottan - Sveriges "Blåa" kulturarv 1450-1850 fick nyligen forskarpriset till Jan Gletes minne för sin avhandling Skeppssamhället. Rang, roller och status på örlogsfartyg under 1600-talet, som han disputerade med vid Södertörns högskola den 1 oktober 2021. Priset delades ut med motiveringen:

"Patrik Höglund forskning befinner sig i gränsområdet mellan marin arkeologi och historia. I [sin avhandling] skildrar han livet ombord på örlogsflottans större fartyg under 1600-talet. Han studerar vilka grupper tjänstgjorde ombord, vilket status de haft och hur de förhöll sig till varandra. Han kombinerar skickligt arkeologiskt material med historiska källor och ger en fyllig men ändå lättillgänglig bild av ett komplext ”skeppssamhälle”

Till vänster: målning av stort örlogsfartyg, bokomslag. Till höger: porträttfoto av Patrik Höglund.
Patrik Höglund fick den 8 oktober pris för sin avhandling "Skeppssamhället. Rang, roller och status på örlogsskepp under 1600-talet" (Södertörns högskola). TV: Omslaget till avhandlingen (Universus akademisk press). TH: Patrik Höglund. Foto: Idun Höglund Lundeberg.
 

Kollega inom Den glömda flottan

Patrik Höglund är anställd vid Statens maritima och transporthistoriska museer och deltar på flera sätt i det CEMAS-ledda forskningsprogrammet Den glömda flottan, dels i Atlasmodulen som kartlägger örlogsvrak i Östersjön och från och med 2022 även med det egna forskningsprojektet Förlista, sänkta, demonterade eller kasserade? Örlogsfartygs livscykler i den svenska flottan 1620–1840. Läs mer om projektet på Den glömda flottans egen hemsida här.

 

Om forskarpriset till Jan Gletes minne

Priset delas ut av Sjöhistoriska samfundet en gång om året till en "forskare, svensk eller utländsk, som med sitt vetenskapliga arbete utvecklar kunskapen om svensk maritim historia eller angränsande ämnen". Se mer om priset på Sjöhistoriska samfundets hemsida.