Om centret

CEMAS har som syfte att stärka det maritima forskningsfältet. Inom centret bedrivs forskning i tvärvetenskaplig anda av historiker, arkeologer och etnologer.

Centrum för maritima studier grundades 2010 med målet att utgöra en maritim forsknings- och utbildningsmiljö av internationellt hög standard. 

Fotografi av galjonsfigur i trä i form av ett lejon.
Galjonsfigur på Vasaskeppet. Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska museet, Fo179038DIG041.

CEMAS består i ett samarbete mellan tre institutioner vid Stockholms universitet och museimyndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM. I myndigheten ingår fyra maritima museer: Vasamuseet, Sjöhistoriska museet, Marinmuseum, samt Vrak - Museum of Wrecks.

Myndighetens maritima museer samarbetar fortlöpande med forskare vid Centret, till exempel i de Maritima seminarierna, som äger rum på Vasamuseet och Marinmuseum, och det pågående forskningsprogrammet Den glömda flottan som inkluderar flera forskare verksamma vid flera av SMTM:s museer.

Maritima studier kan innebära många saker. Läs mer om det tvärvetenskapliga ämnesområdet i artikeln om Maritima studier.

 

Forskning

CEMAS samlar arkeologer, etnologer och historiker vid både Stockholms universitet och vid Statens maritima och transporthistoriska museer. Läs mer om CEMAS forskning, forskare och publikationer:

CEMAS forskning och forskare

 

Maritima seminariet ges i ett samarbete mellan CEMAS vid Stockholms universitet och Statens maritima och transporthistoriska museer. Seminariet hålls oftast i Franzénrummet på Vasamuseet i Stockholm och tiden är normalt fredagar klockan 13-14. Undantag sker, se information om varje seminarietillfälle.

Information om seminarier och andra aktiviteter inom CEMAS kommer i centrets nyhetsbrev. Klicka här för att anmäla dig till nyhetsbrevet.

OBS! Anmälda mejladresser behöver bekräftas innan registreringen blir giltig. Om bekräftelsemejlet inte kommer fram, kontrollera skräpposten eller mejla i stället cemas@historia.su.se.

Se alla terminens Maritima seminarier i vårt kalendarium:

Kalender Centrum för maritima studier

 

 

CEMAS ger utbildning på grundnivå och kan handleda arbeten på avancerad och forskarnivå. Från och med HT 2022 ges även en kurs på avancerad nivå.

Kurs på grundnivå: Svensk historia från sjösidan

Svensk historia från sjösidan, ca år 1000-2000 (HI1352)

Uppsatshandledning

Är du intresserat av havet? Det finns utmärkta möjligheter att skriva uppsatser med maritima frågeställningar och CEMAS forskare vill hjälpa dig med att formulera ämnen och hitta lämpligt material. Vi kan handleda studenter i historia och etnologi.

Karl XII:s kontakter med Madagaskarpirater

En föga känd och föga utforskad fråga i svensk historia är Karl XII:s försök att under det stora nordiska kriget engagera pirater från Madagaskar året 1718. Det finns fler olika motiv till detta exotiska företag; bl a kolonisering av Madagaskar och kungens försök att stärka örlogsflottan.

1700-talets sjömanshus - en välfärdsinstitution för sjömän eller statens kontrollverktyg?

Från och med 1748 skulle alla svenska sjömän registreras på sjömanshus. Registreringen innebar frihet från militärtjänsten och skatterna men den gav statsmakten uppdaterad information om sjövana män... som kunde rekryteras till flottan. Sjömanshus fungerade även som en tidigmodern arbetsförmedling och sjömännens försäkringskassa. Ett rikt arkivmaterial från Stockholms sjömanshus finns på Stockholms stadsarkiv.

Den svenska sjömakten under modern tid

På Krigsarkivet finns det rikt material om den svenska flottans historia under 1900-talet, från loggböcker för olika expeditioner till utredningar, kartor, ritningar. Bland annat finns det material om kalla kriget till sjöss och ubåtsjakten på 1980-talet.

 

Centrum för maritima studier styrs av en styrelse sammansatt representanter från de tre deltagande institutionerna från Stockholms universitet samt från Statens maritima och transporthistoriska museer. 

CEMAS styrelse och organisation

 

Kontakt

För att komma in kontakt med CEMAS, skicka ett mejl till cemas@historia.su.se

Få information om seminarier och andra nyheter genom vårt nyhetsbrev. Anmäl dig genom att klicka här.

OBS! Du måste bekräfta din mejladress för att komma med på listan. Om du inte fått ett bekräftelsemejl inom några minuter, kolla i skräpkorgen eller mejla oss.

Centrumsekreterare CEMAS
Föreståndare för Centrum för maritima studier, CEMAS
På denna sida