Om maritima studier

Centrum för maritima studier - men vad innebär det? Maritima perspektiv kan varieras i oändlighet och forskning från CEMAS har också täckt en stor bredd av ämnen inom historia, etnologi och arkeologi.

I en bred mening handlar maritima studier om alla former av interaktion mellan människan och havet. De etablerade disciplinerna maritim historia, maritim etnologi och marinarkeologi ryms i det maritima studiefältet, liksom breda forskningsområden som sjörätt, fiske och navigation.

Fotografi av galjonsfigur i trä i form av ett lejon.
Vasaskeppet är ett känt svenskt föremål av stort maritimt intresse. Här är en galjonsfigur på skeppet. Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska museet. Delad under licens CC BY-SA.

Ett område som tilldragit sig mycket populärhistoriskt intresse är sjökrigshistoria och örlogsflottans historia. Ett annat område som kommer att växa i betydelse är studier av människans påverkan på havsmiljön och studier av havet som resurs – från fiske till oljeutvinning.

Containerskepp på havet. Många containrar sedda ovanifrån.
Från förhistoria till moderna lastfartyg som nyttjar havet som transportväg för moderna varor - mycket kan ta plats inom det maritima fältet. Foto: Mark Markefelt, Sjöhistoriska museet. Delad under licens CC BY-SA.

Men maritima studier handlar även om tekniker och föremål som människan använt och utvecklat för att ta sig över havet eller för att utnyttja dess resurser; om unika kunskaper i skeppsbyggnad och navigation. Maritima studier kan utgå från både lokala, regionala, nationella och globala perspektiv.

 

 

På denna sida