Om centret

CEMAS har som syfte att stärka det maritima forskningsfältet. Inom centret bedrivs forskning i tvärvetenskaplig anda av historiker, arkeologer och etnologer.

Centrum för maritima studier grundades 2010 med målet att utgöra en maritim forsknings- och utbildningsmiljö av internationellt hög standard. Centrumet består i ett nära samarbete med Statens maritima och transporthistoriska museer, bland annat genom utställningar, publika evenemang och gemensam forskning.

Maritima studier kan innebära många saker. Läs mer om det tvärvetenskapliga ämnesområdet i artikeln om Maritima studier.

Fotografi av galjonsfigur i trä i form av ett lejon.
Maritima studier kan inkludera forskning om det kända Vasaskeppet som sjönk utanför Stockholm 1628. Här en galjonsfigur från skeppet. Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska museet.

 

 

Maritima seminariet

Maritima seminariet ges i ett samarbete mellan CEMAS vid Stockholms universitet och Statens maritima och transporthistoriska museer.

Tiden är normalt fredagar klockan 13-14.

På grund av pandemin hålls seminarierna tillfälligt endast digitalt via Zoom, och annars på Vasamuseet i Stockholm.

Information om seminarier och andra aktiviteter inom CEMAS kommer i centrets nyhetsbrev. Klicka här för att anmäla dig till nyhetsbrevet.

OBS! Anmälda mejladresser behöver bekräftas innan registreringen blir giltig. Om bekräftelsemejlet inte kommer fram, kontrollera skräpposten eller mejla i stället cemas@historia.su.se.

Se alla terminens Maritima seminarier i vårt kalendarium:

Kalender Centrum för maritima studier

 

 

Forskning och forskare

Inom CEMAS forskar historiker, arkeologer och etnologer inom det humanistiska maritima området.

Museer

Centrum för maritima studier består i ett samarbete mellan tre institutioner vid Stockholms universitet och museimyndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM. I myndigheten ingår fyra maritima museer: Vasamuseet, Sjöhistoriska museet, Marinmuseum, samt Vrak - Museum of Wrecks.

Myndighetens maritima museer samarbetar fortlöpande med forskare vid Centret, till exempel i de Maritima seminarierna, som äger rum på Vasamuseet och Marinmuseum, och det pågående forskningsprogrammet Den glömda flottan som inkluderar flera forskare verksamma vid flera av SMTM:s museer.

Den glömda flottan. Sveriges "blåa" kulturarv 1450-1850 heter det forskningsprogram som drivs av CEMAS under åren 2021-2026. Programmet är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Statens maritima och transporthistoriska museer och Finska Museiverket. Det finansieras med medel från Riksbankens Jubileumsfond.

Programmet består av ett tiotal forskningsprojekt inom arkeologi, historia och etnologi. Du kan läsa om alla projekten och mer på samarbetspartnern Vrak - museum of Wrecks hemsida via länken.

Den glömda flottan - Sveriges "blåa" kulturarv 1450-1850

Föreståndare

Leos Müller, professor i historia. Forskarsida

Forskare

Simon Ekström, docent och forskare i etnologi. Forskarsida

Doktorander vid CEMAS - nuvarande

Mathias Istrup Karlsmose, doktorand i historia, antagen HT 2022. Forskarsida

Rolf Warming, doktorand i arkeologi, antagen VT 2021. Forskarsida

Fredrik Kämpe, doktorand i historia, antagen vt 2017. Forskarsida

Andra maritima forskare vid SU med koppling till CEMAS

Forskare inom det humanistiska maritima området vid Stockholms universitet som arbetar i nära anslutning till CEMAS.

Tori Falck, doktorand i arkeologi antagen ht 2020. Anställd av Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Forskarsida

Gustav Ängeby, doktorand i historia, antagen ht 2020. Anställd av Historiska Institutionen. Forskarsida

Postdoktorer - tidigare

Mirja Arnshav, postdoktor i maritim arkeologi. (2020-2022)

Hanna Jansson, postdoktor i maritim etnologi, (2019-2020) Forskarsida

Niklas Eriksson, postdoktor i marinarkeologi (CEMAS postdoktor 2017-2018). Forskarsida

AnnaSara Hammar, fil. dr och postdoktor (2016-2017)

Mattias Frihammar, fil. dr. och postdoktor i etnologi ( 2015-2016). Forskarsida

Aryo Makko, fil. dr och postdoktor vid CEMAS (2013-2014). Forskarsida

Doktorander - disputerade

Ida Hughes Tidlund, fil. dr. i etnologi, disputerade 2021 Forskarsida

Mirja Arnshav, fil. dr. i arkeologi, disputerade 2020 Forskarsida

Harry Svensson, fil. dr. i historia, disputerade 2017 Forskarsida

Hanna Jansson, fil. dr. i etnologi, disputerade 2017. Forskarsida

Ale Pålsson, fil. dr. i historia, disputerade 2016. Forskarsida

Lisa Hellman, fil dr. i historia, disputerade 2015. Forskarsida

Tidigare gästforskare

Steve Murdoch, professor i historia vid University of St. Andrews, gästforskare 2014–2015. Forskarsida

Illustration av landskap med sjöar och åar sett uppifrån. Framsidan av boken Facing the Sea.
Omslaget till Facing the Sea. Essays in Maritime Studies. Red. Leos Müller och Simon Ekström. Nordick Academic Press.

CEMAS forskare publicerar sina resultat i både tidskrifter, antologier och monografier. Här kan du läsa mer om några av dem.

Bokomslag. foto av ett hav under gråblå himmel. silhuetter av människor i en öppen båt ensam på ha.Mirja Arnshav disputerade 2020 med sin avhandling om baltiska flyktingbåtar i Sverige.

Bokomslag. Föreställer en målning av en hamn.
Sveriges första globala århundrade. Av Leos Müller.

 

 

CEMAS ger utbildning på grundnivå och kan handleda arbeten på avancerad och forskarnivå. Från och med VT 2022 ges även en kurs på avancerad nivå.

Kurs: Svensk historia från sjösidan

Läs om kursen på universitetets utbildningssidor

Uppsatshandledning

Är du intresserat av havet? Det finns utmärkta möjligheter att skriva uppsatser med maritima frågeställningar och CEMAS forskare vill hjälpa dig med att formulera ämnen och hitta lämpligt material. Vi kan handleda studenter i historia och etnologi.

Karl XII:s kontakter med Madagaskarpirater

En föga känd och föga utforskad fråga i svensk historia är Karl XII:s försök att under det stora nordiska kriget engagera pirater från Madagaskar året 1718. Det finns fler olika motiv till detta exotiska företag; bl a kolonisering av Madagaskar och kungens försök att stärka örlogsflottan.

1700-talets sjömanshus - en välfärdsinstitution för sjömän eller statens kontrollverktyg?

Från och med 1748 skulle alla svenska sjömän registreras på sjömanshus. Registreringen innebar frihet från militärtjänsten och skatterna men den gav statsmakten uppdaterad information om sjövana män... som kunde rekryteras till flottan. Sjömanshus fungerade även som en tidigmodern arbetsförmedling och sjömännens försäkringskassa. Ett rikt arkivmaterial från Stockholms sjömanshus finns på Stockholms stadsarkiv.

Den svenska sjömakten under modern tid

På Krigsarkivet finns det rikt material om den svenska flottans historia under 1900-talet, från loggböcker för olika expeditioner till utredningar, kartor, ritningar. Bland annat finns det material om kalla kriget till sjöss och ubåtsjakten på 1980-talet.

 

Organisation och styrelse

CEMAS styrelse beslutar om centrumets mål och verksamhet medan forskningsledaren med hjälp av centrumsekreteraren har ansvar för den löpande verksamheten. Här kan du läsa mer om de olika rollerna i CEMAS verksamhet och deras ansvarsområden.

Forskningsledaren har ansvar för att verkställa planen som styrelsen beslutar om. Den nuvarande forskningsledaren är Leos Müller.

Föreståndare för Centrum för maritima studier, CEMAS

Centrumets sekreterare och administratör har ett övergripande administrativt och kommunikativt ansvar.

Den nuvarande centrumsekreteraren är Elin Heppling.

Sekreterare och administratör, CEMAS

CEMAS styrelse består av 8 medlemmar. Styrelsen ansvarar för centrumets budget och planerar verksamheten.

Ordförande

Göran Blomqvist

Ledamöter

Mats Hallenberg, historia (Stockholms universitet)

Sarah Holst Kjaer, etnologi (Stockholms universitet)

Arja Karivieri, arkeologi (Stockholms universitet)

Anna Maria Forssberg (SMTM)

Andreas Linderoth (SMTM)

Anna Arnberg (SMTM)

Mathias Istrup Karlsmose (doktorandrepresentant)

Rolf Warming (doktorandrepresentant)

 

Kontakt

För att komma in kontakt med CEMAS, skicka ett mejl till cemas@historia.su.se

Få information om seminarier och andra nyheter genom vårt nyhetsbrev. Anmäl dig genom att klicka här.

OBS! Du måste bekräfta din mejladress för att komma med på listan. Om du inte fått ett bekräftelsemejl inom några minuter, kolla i skräpkorgen eller mejla oss.

Centrumsekreterare CEMAS
Föreståndare för Centrum för maritima studier, CEMAS
På denna sida