Centrum för universitetslärarutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
Seminariedeltagare som arbetar i grupp vid ett bord

”Plötsligt blev jag studierektor” — seminarieserie om pedagogiskt ledarskap

”Plötsligt blev jag studierektor” berättar ibland kollegor om det pedagogiska ledarskapet. I seminarieserien Pedagogiskt ledarskap får du möjlighet att kompetensutveckla dig och få de verktyg du behöver för att vägleda och lyfta din institutions pedagogiska utvecklingsarbete samt att du blir tryggare i din roll.

Synliggör din pedagogiska kompetens på universitets mötesplats för dig som undervisar

Nu har du möjlighet att synliggöra din pedagogiska kompetens genom att dela med dig av hur du arbetar med utbildning och undervisning. Det gör du genom att lämna in ett bidrag till universitetets Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap.

Klara Bolander Laksov

Klara Bolander Laksov är Sveriges första kvinnliga professor i högskolepedagogik

Klara Bolander Laksov har utnämnts till professor i pedagogik med inriktning mot högskolepedagogik vid Stockholms universitet. Målet med hennes forskning är att skapa bättre förutsättningar för högskolelärare att skapa en så god undervisningskvalitet som möjligt för studenter i högre utbildning.

Pedagogiska ambassadörer

Högskolepedagogisk temadag: Pedagogiska ambassadörsprojekt 2019

Pedagogiska ambassadörer berättar om pedagogiska utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vad de har gjort och hur det gick.

Lena Geijer och Tore Nilsson

Workshop: Trimma dina undervisnings- och examinationsformer

Vad har du prövat? Problembaserat lärande, undersökande arbetssätt, Active-Learning-Classroom och omvänt klassrum — modellerna och begreppen för hur vi kan tänka kring och organisera vår undervisning är många. Tillsammans med kollegor hittar du nya former och modeller för att utveckla undervisning och examination.

Aktuell högskolepedagogisk forskning
Pedagogisk skiclighet start
Pedagogeeks

Årets lärare - ett pris för bra undervisning

Årets lärare - ett pris för bra undervisning