Centrum för universitetslärarutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
UL 2 jur - startbild

Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) — för dig som undervisar inom juridik

Du har undervisat en hel del och vill nu utveckla din förmåga att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Här lär du mer om studentaktivering, återkoppling/formativ bedömning, handledning av examensarbete och konstruktiv samordning mellan lärandemål — undervisning – examination.

NU2022 Högskolepedagogisk utvecklingskonferens

Högskolepedagogiska utvecklingskonferensen NU2022 — samlas under temat “Att synliggöra lärande”

Konferensen NU2022 — är Sveriges största mötesplats för spridning, dialog och debatt om pedagogiskt utvecklingsarbete i högre utbildning. Hur kan synliggörande av lärande användas för kvalitetsutveckling av högre utbildning?

Undervisning online

Enkätundersökning: Allt fler studenter och lärare får undervisningen online att fungera

Mycket har utvecklats och blivit bättre under året som gått, men nya utmaningar har också tillkommit. Det visar universitetets uppföljande undersökning av hur undervisningen online fungerat för studenter och lärare.

Två universitetslärare på plats i hybridlärosal. Foto: Stockholms universitet

Gör en djupdykning i hybridundervisning

Läs din högskolepedagogiska kurs i hybridformat. I höst erbjuder Centrum för universitetslärarutbildning universitetets lärare att läsa baskursen UL1 på ett nytt sätt.

Sama Agahi om Samverkansinlärning

Samverkansinlärning ger effektivare studier

Intresset för samverkansinlärning ökar vid universitetet. Det handlar om ett kollaborativt lärande, att studenter lär sig saker tillsammans. Flera institutioner har prövat den pedagogiska modellen och har positiva erfarenheter. Sama Agahi är studierektor vid Filosofiska institutionen och koordinerar nätverket för samverkansinlärning vid SU.

Högskolepedagogiska nätverk
Dokumentera din pedagogiska skicklighet
Aktuell högskolepedagogisk forskning

Årets lärare - ett pris för bra undervisning

Årets lärare - ett pris för bra undervisning

social media

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube