Videotjänsten

Videotjänsten Kaltura

Videotjänsten (Kaltura) är en mediaplattform som erbjuds inom Stockholms universitet för att verksamheten lättare ska kunna producera ljud- och videoinspelningar, samt distribuera dessa via video.su.se eller via lärplattformen Athena. I videotjänsten finns även möjlighet tuill enklare redigering samt en funktion för att "bädda in" quizfrågor i din undervisningsfilm.

Logga in i Videotjänsten

Läs om Videotjänsten på Medarbetarwebben

Här hittar du information om Videotjänsten på Medarbetarwebben.

Videotjänst underlättar distansundervisningen

Artikel om Videotjänsten som publicerades på Medarbetarwebben i april 2020.

Supportsidor om Videotjänsten

Här hittar du de resurser som finns om Videotjänsten i Serviceportalen.

Kontakt

Vilka resurser vill du se mer av?
Mejla oss dina önskemål, tips eller idéer.

Stefan Karlsson
E-post: stefan.karlsson@dsv.su.se

Universitetsblå knapp med texten IKT-pedagogiska teamet
Digitala stödsystem i undervisningen
Aktuell högskolepedagogisk forskning