Utveckla undervisning

Utveckla din undervisning

Söker du inspiration, råd och tips på hur du kan utveckla din undervisning? I så fall har du kommit rätt. Här hittar du resurser som kan användas som stöd när du planerar och genomför din undervisning. Välj en ingång som intresserar dig nedan och låt dig inspireras.

Aktivera dina studenter med engagerande läraktiviteter

Aktiverande och engagerande läraktiviteter är en grundläggande och viktig komponent att ta hänsyn till vid planering av din undervisning. Aktivitet och interaktion med andra främjar nämligen studentens djupinlärning både när det gäller färdigheter och förståelse.

Berika din undervisning med ljud och video

Att använda ljud och video som en resurs i undervisningen har blivit allt vanligare inom högre utbildning och upplevs ofta som ett positivt inslag av både lärare och studenter. Två pedagogiska modeller där olika medium spelar en stor roll i undervisningen är Flipped classroom och Blended learning. 

Pedagogik för Athena

Flera aktörer bidrar på olika sätt för att stödja dig som lärare att skapa kurser i universitetets nya webbaserade lär- och samarbetsplattform Athena. För att kurserna på bästa sätt ska underlätta studenters lärande antar vi här ett pedagogiskt perspektiv vid kursdesign i Athena och lyfter resurser som kan hjälpa dig nå det målet.

Gör din undervisning tillgänglig för alla

Lärare inom högre utbildning möter idag en större mångfald bland studenter än för bara 10 år sedan. Ett sätt att möta den breddade rekryteringen är att erbjuda våra studenter tillgänglig undervisning som underlättar studierna för alla och som kan förbättra den övergripande pedagogiska kvaliteten.

Utvecklas som handledare

Att vara handledare betyder i sin allra enklast form "att leda någon vid handen", t.ex. genom en lärprocess. Handledarrollen handlar dels om att ge studenterna de förutsättningar som krävs för att de ska nå uppsatta mål, men det handlar även om att informera studenterna om mer praktiska detaljer som arbetstid och rutiner. 

Undervisa online

Är du lärare och har funderingar kring hur du undervisar på distans? Här finns information och kunskap om hur du kan flytta din fysiska undervisning online. Vid en övergång till undervisning online går vi igenom olika steg där vi har olika slags behov.

Kontakt resurswebb

Vilka resurser vill du se mer av?
Mejla oss dina önskemål, förväntningar, tips eller idéer.

Stefan Karlsson
E-post: stefan.karlsson@dsv.su.se

Olivgrön knapp med texten IKT-pedagogiska teamet
Aktuell högskolepedagogisk forskning