Aktuella workshopar

Aktuella workshopar

Frågor om workshopar

Om du har några frågor om våra workshopar är du välkommen att kontakta vår workshopsamordnare.

Clara Fagerlind

E-mejl: ceul@su.se