Lärare på Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) ger kurser som ingår i flera kandidatprogram. Dessutom en fristående orienteringskurs på grundnivå (på kvällstid).

All grundutbildning i biologi administreras av Institutionen för biologisk grundutbildning, BIG – och utförligare information om kurser, program, förkunskapskrav samt hur du ansöker finner du på BIGs hemsida.

Är du nyfiken på vad man studerar som ekolog? Ta en titt på våra forskningsområden!

Kandidatarbete

Sker i form av en kurs ”Självständigt arbete, 15 hp”. Se BIGs hemsida för ytterliga upplysningar.