Utbildning

Utbildning

Institutionen för ekologi, miljö och botanik erbjuder en lång rad kurser på grundläggande, avancerad och doktorsnivå inom ämnesområdena ekotoxikologi, marin ekologi, växtekologi, växtfysiologi och växtsystematik. Kurserna ingår i flera olika kandidat- eller masterprogram, och/eller som paket av fristående kurser.

All utbildning på grund- och avancerad nivå i det mer övergripande ämnet biologi organiseras och administreras av BIG (Institutionen för biologisk grundutbildning), men själva undervisningen bedrivs av lärare och forskare från de biologiska forskningsinstitutionerna. På BIGs webbplats kan du hitta information om kursernas innehåll, upplägg och förkunskapskrav, samt om hur man söker till kurser eller program.

 

Kontakt

Institutionen för biologisk utbildning (BIG) administrerar institutionens kurser. Mer information om program och kurser finns på deras hemsida.

Institutionsstudierektor
Sara Rydberg

Studierektorer
Per Ola Karis (växtsystematik)
Sara Rydberg (växtfysiologi)
Kristoffer Hylander (ekologi)
Johan Eklöf (marinbiologi)

 

 

Sök program & kurser vid Stockholms universitet:

Sök program och kurser

Student-/medarbetarportal:

Mitt universitet