Stockholm university logo, link to start page

Sustainable development

Sustainable societal development is a central issue for Stockholm University, which through education, research and collaboration works actively to achieve the goals in the UN's Agenda 2030.

Johan Kuylenstierna, adjungerad professor, institutionen för naturgeografi. Foto: Niklas Björling
Professor Magnus Breitholtz, Institutionen för miljövetenskap. Foto: Rickard Kilström
Professor Hillevi Ganetz
Foto på Marie Löf och Albert Norström för hållbarhetsfilm mål 17
Researcher Mark Rhinard at Stockholm University Sustainability Forum 2021. Foto: Jens Lasthein
Stockholm. Photo: Henrik Trygg/ mediabank.visitstockholm.com