Stockholm university logo, link to start page

John Fitzpatrick - Teacher of the year 2022

John Fitzpatrick is awarded Stockholm University's pedagogical prize Teacher of the Year.

Portrait photo of man in glasses and blue sweater.
John Fitzpatrick. Photo: Magnus Bergström/Knut and Alice Wallenberg Foundation.

John Fitzpatrick tilldelas Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare. Fem lärare får priset för att de främjar lärande genom framstående pedagogiska insatser, för att de har ett erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning samt har visat på en betydande undervisningsskicklighet.

Read our interview with John