Profiles

Elisabeth Hector

Timmanstäld

Visa sidan på svenska
Works at Department of Mathematics and Science Education
Email elisabeth.hector@mnd.su.se
Visiting address Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Room P 424
Postal address Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Last updated: September 25, 2019

Bookmark and share Tell a friend