Profiles

Elisabeth Hector

Timmanstäld

Visa sidan på svenska
Works at Department of Mathematics and Science Education
Telephone 08-120 769 45
Email elisabeth.hector@mnd.su.se
Visiting address Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Room P 424
Postal address Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Last updated: August 9, 2018

Bookmark and share Tell a friend