Profiles

Lotta Billing

Charlotta Billing

Adjunkt

Visa sidan på svenska
Works at Department of Mathematics and Science Education
Telephone 08-120 766 07
Email lotta.billing@mnd.su.se
Visiting address Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Postal address Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Last updated: March 23, 2018

Bookmark and share Tell a friend