Profiles

Anna Mammitzsch

PhD-student

Visa sidan på svenska
Works at Department of Slavic and Baltic Studies Finnish Dutch and German
Email anna.mammitzsch@tyska.su.se
Postal address Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Last updated: June 25, 2019

Bookmark and share Tell a friend