Profiles

Patrik Aspers

Gästforskare

Visa sidan på svenska
Email patrik.aspers@score.su.se
Visiting address Frescativägen 14A
Postal address Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor 106 91 Stockholm

Last updated: September 22, 2017

Bookmark and share Tell a friend