Profiles

Dennis Jutterström

Universitetsjurist

Visa sidan på svenska
Works at The Strategic Planning and Vice-Chancelor s Office
Telephone 08-16 11 82
Email dennis.jutterstrom@su.se
Visiting address Bloms hus, Universitetsvägen 16
Postal address Avdelningen för planering och ledningsstöd 106 91 Stockholm

Last updated: August 31, 2018

Bookmark and share Tell a friend