Profiles

Christina Florin

Professor emerita i historia, särskilt kvinnohistoria

Visa sidan på svenska
Works at Department of History
Email christina.florin@historia.su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 D, plan 9
Room D 872
Postal address Historia 106 91 Stockholm

Last updated: April 25, 2018

Bookmark and share Tell a friend