Stockholm university

Håkan Olof Forsell

About me

I am a researcher in urban history and urban studies. I have written about property rights issues, housing policy, urban planning and segregation during the 20th century until today. I have also been interested in the relationship between education and how the modern city as a "knowledge society" developed during the early 20th century in European and American cities. A selection of my previous essays and articles can be found in the book "Inhabited places - studies of our urban contemporary history" (2013, in Swedish).

Between 2017 and 2020, I was Dag-Hammarskjöld's Foundation Professor at the Northern Europe Institute, Humboldt University, Berlin. My assignment was to work with research and teaching in cultural and social history and work for academic exchange between Germany and Sweden.

Together with the architecture journalist Dan Hallemar, I produce the podcast “Staden” [The City]. The podcast is financed by the Association of Swedish Archictects and it received awards for Best digital trade magazine of the year 2019 and Best digital publication in the field of industrial heritage in year 2020.

Website: staden.arkitekt.se

 

I have had recurring international assignments since 2004, including at the IRS / Center for Metropolitan Studies, TU-Berlin and at the Institute for Policy Studies, Johns Hopkins University, Baltimore, USA.

 

Publications

A selection from Stockholm University publication database

 • The City as a Curriculum Resource

  2014. Håkan Forsell. Education, Childhood and Anarchism

  Chapter

  As one of Britain's most original thinkers and writers Colin Ward wrote extensively about positive and practical examples from the past and present of the anarchist spirit or the 'social principle' in everyday life. This volume is the first scholarly work dedicated to examining the significance of his distinctive and highly relevant contributions to the areas of education, children and the environment. In each chapter, international contributors from academic and activist backgrounds offer cross-disciplinary and critical perspectives on Ward's work and its relevance to contemporary debates. The book is divided into four key areas: The Sand Box of the City Adventures in Education Reflections on Practice Mobilisations. This book will appeal to academics and professionals interested in the condition of childhood and youth today. It will prove useful for postgraduates and professionals undertaking further professional development, and is relevant to anyone studying, researching or working in fields relating to children, education and the environment not just in the UK but beyond.

  Read more about The City as a Curriculum Resource
 • Bebodda platser

  2013. Håkan Forsell.

  Book

  I Bebodda platser argumenterar Håkan Forsell för en mer djupgående historisk och ämnesöverskridande kunskap om stadsutveckling och tidigare epokers sociala och ekonomiska förhållanden, för att kunna förstå dagens städers problem och möjligheter. Vi befinner oss i dag återigen mitt uppe i en intensiv urbaniseringsepok, som visserligen har andra drivande ekonomiska faktorer och andra geografiska tyngdpunkter än 1800-talets industritillväxt eller efterkrigstidens välfärdsinvesteringar men som ändå tar tydligt spjärn mot nedärvda strukturer, tidigare politiska beslut och befintlig fysisk planering.

  Bebodda platser är en samling bidrag till ”akutforskningen” om städers sociala, ekonomiska och materiella tillvaro. Boken vänder sig till den som är intresserad av stadsbyggnad, bostadspolitik, teknikhistoria, arkitektur och livet i städer överlag.

  Read more about Bebodda platser
 • Urbana infantil

  2012. Håkan Forsell.

  Book

  Boken handlar om skolans urbanisering under 1900-talets första decennier och hur den moderna staden kom att prägla kunskapsideal,undervisningsmetoder, skolhusarkitektur och idéer om barns och ungdomars karaktärsförändringar. I centrum står storstadspedagogiken, en rörelse bland folkskollärare och läroboksförfattare i framför allt tyskspråkiga städer som Berlin, Bremen och Wien men med företrädare även i Chicago och New York. Rörelsen arbetade för reformer av stadsungdomars utbildning och för en samhällssyn som betonade vardagsdemokrati, sekularism och personlig självständighet. Staden ansågs utgöra ett habitat av värdefull kunskap och värdefulla relationer som krävde ny socialisering och förändrad inlärning av allt från läs- och skrivkunnighet till moraliska koder och förhållningssätt. "Urbana Infantil" är en bred, internationell studie som utifrån ett rikt material av skolböcker, föreläsningar, fotografier, stadsplaner och arkitektur berättar hur föreställningen av den moderna staden som ett kunskapssamhälle växte fram under 1900-talets början.

  Read more about Urbana infantil

Show all publications by Håkan Olof Forsell at Stockholm University