Profiles

Håkan Forsell

Håkan Forsell

Professor

Visa sidan på svenska
Works at Department of History
Telephone 08-16 28 25
Email hakan.forsell@historia.su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 D, plan 9
Room D 887
Postal address Historia 106 91 Stockholm

Publications

A selection from Stockholm University publication database
 • 2020. Håkan Forsell.
 • 2019. Håkan Forsell. Gubbängsutredningen fortsätter
 • 2014. Håkan Forsell. Education, Childhood and Anarchism

  As one of Britain's most original thinkers and writers Colin Ward wrote extensively about positive and practical examples from the past and present of the anarchist spirit or the 'social principle' in everyday life. This volume is the first scholarly work dedicated to examining the significance of his distinctive and highly relevant contributions to the areas of education, children and the environment. In each chapter, international contributors from academic and activist backgrounds offer cross-disciplinary and critical perspectives on Ward's work and its relevance to contemporary debates. The book is divided into four key areas: The Sand Box of the City Adventures in Education Reflections on Practice Mobilisations. This book will appeal to academics and professionals interested in the condition of childhood and youth today. It will prove useful for postgraduates and professionals undertaking further professional development, and is relevant to anyone studying, researching or working in fields relating to children, education and the environment not just in the UK but beyond.

 • 2013. Lars Nilsson, Håkan Forsell.
 • 2013. Håkan Forsell.

  I Bebodda platser argumenterar Håkan Forsell för en mer djupgående historisk och ämnesöverskridande kunskap om stadsutveckling och tidigare epokers sociala och ekonomiska förhållanden, för att kunna förstå dagens städers problem och möjligheter. Vi befinner oss i dag återigen mitt uppe i en intensiv urbaniseringsepok, som visserligen har andra drivande ekonomiska faktorer och andra geografiska tyngdpunkter än 1800-talets industritillväxt eller efterkrigstidens välfärdsinvesteringar men som ändå tar tydligt spjärn mot nedärvda strukturer, tidigare politiska beslut och befintlig fysisk planering.

  Bebodda platser är en samling bidrag till ”akutforskningen” om städers sociala, ekonomiska och materiella tillvaro. Boken vänder sig till den som är intresserad av stadsbyggnad, bostadspolitik, teknikhistoria, arkitektur och livet i städer överlag.

 • 2012. Håkan Forsell.

  Boken handlar om skolans urbanisering under 1900-talets första decennier och hur den moderna staden kom att prägla kunskapsideal,undervisningsmetoder, skolhusarkitektur och idéer om barns och ungdomars karaktärsförändringar. I centrum står storstadspedagogiken, en rörelse bland folkskollärare och läroboksförfattare i framför allt tyskspråkiga städer som Berlin, Bremen och Wien men med företrädare även i Chicago och New York. Rörelsen arbetade för reformer av stadsungdomars utbildning och för en samhällssyn som betonade vardagsdemokrati, sekularism och personlig självständighet. Staden ansågs utgöra ett habitat av värdefull kunskap och värdefulla relationer som krävde ny socialisering och förändrad inlärning av allt från läs- och skrivkunnighet till moraliska koder och förhållningssätt. "Urbana Infantil" är en bred, internationell studie som utifrån ett rikt material av skolböcker, föreläsningar, fotografier, stadsplaner och arkitektur berättar hur föreställningen av den moderna staden som ett kunskapssamhälle växte fram under 1900-talets början.

 • 2006. Håkan Forsell.
Show all publications by Håkan Forsell at Stockholm University

Last updated: July 20, 2020

Bookmark and share Tell a friend