Profiles

Frida Gustavsson framför en vägg med bokhyllor.

Frida Jansson

Studieadministratör

Visa sidan på svenska
Works at Department of Culture and Aesthetics
Telephone 08-674 74 87
Email frida.jansson@su.se
Visiting address Frescativägen 22-26
Room B 237
Postal address Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Last updated: February 26, 2021

Bookmark and share Tell a friend