Stockholm university logo, link to start page

Johan KlingborgPhD student

About me

PhD student in Comparative Literature since September 2018.

Research

Around 1930, film found its way into Swedish literature. To a striking degree, the new generation of modernist authors—among others, Artur Lundkvist, Karin Boye, Harry Martinson, and Eyvind Johnson—started to remediate the film medium in their works. This coincided with the emergence around Stockholm of a significant film network. In the 1930s, following the development of new technologies (such as the 16-mm film) and the emergence of a wide range of institutional cinemas (e.g., educational film, newsreel, advertising film), film began to be projected in schools, workplaces, and in the streets. Arguably for the first time, moving images became a comprehensive aspect in people’s everyday lives in Sweden. In my dissertation, I turn to literature in order to explore this film network, and in reverse study the network as an epistemological prerequisite for Swedish literary modernism as such.

Research interests

media history, media archaeology, remediation, modernism, film

Supervisors

Thomas Götselius and Ingemar Haag

Publications

A selection from Stockholm University publication database

  • Lockande ljus. Biografarkitektur och elektrisk belysning i Karin Boyes Astarte

    2021. Johan Klingborg. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 108 (3), 176-189

    Article

    Få romaner i svensk modernistisk litteratur skildrar den urbana moderniteten med sådan medvetenhet om samtida idéströmningar som Karin Boyes Astarte (1931). Men om Boyes roman handlar om moderniteten så är den också teknologiskt villkorliggjord av densamma. Artikelns syfte är att blottlägga dessa mediehistoriska villkor genom en undersökning av romanen utifrån den ljus- och uppmärksamhetsregim – en syntes av begrepp av Jonathan Crary och Gilles Deleuze – som framträdde omkring 1930 till följd av det elektriska ljusets genombrott i urbaniteten och en arkitektonisk strukturomvandling av biografen. Skyltfönsterbelysning, ljusreklamer, neonskyltar och de nya biografpalatsens avancerade ljusspel bidrog vid den här tiden till en ökad styrning av människors perception och rörelsemönster, och artikeln visar hur denna regim strukturerar den kritik av konsumtionssamhället och masskulturen som gestaltas i romanen.

    Read more about Lockande ljus. Biografarkitektur och elektrisk belysning i Karin Boyes Astarte

Show all publications by Johan Klingborg at Stockholm University