Profiles

Karin

Karin Axberg

Projektledare

Visa sidan på svenska
Works at Department of Mathematics and Science Education
Telephone 08-120 765 39
Email karin@krc.su.se
Visiting address Svante Arrheniusväg 16
Room E 240
Postal address Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Last updated: September 14, 2018

Bookmark and share Tell a friend