Stockholm university logo, link to start page

Marie Jarnesand

Publications

A selection from Stockholm University publication database

 • Det rättsvetenskapliga samtalet bortom rummets begränsningar – Juridisk Publikation 10 år

  2019. Marie Jarnesand. Juridisk publikation (1), 23-36

  Article

  Juridisk Publikation firade under 2019 tio år som verksam tidskrift. Tidskriften grundades med den uttalade ambitionen att utgöra ett forum för yrkesverksamma jurister och juriststudenter att närma sig juridiska problem och uttrycka juridiska åsikter, för att på så sätt bidra till rättsutvecklingen. Den juridiska periodikan har länge spelat en betydelsefull roll för det juridiska tänkandet och den svenska rättsutvecklingen. I artikeln behandlas de juridiska tidskrifternas framväxt och utveckling. Framställningen inleds med en presentation av de första juridiska tidskrifterna, därefter diskuteras några tänkbara motiv till utvecklingen. Slutligen behandlas frågan om Juridisk Publikations tioåriga verksamhet kan ses som ett led i en lång och obruten tradition. 

  Read more about Det rättsvetenskapliga samtalet bortom rummets begränsningar – Juridisk Publikation 10 år
 • Metakognition i den juridiska problemlösningen

  2019. Marie Jarnesand. Juridisk publikation (2), 465-475

  Article

  Juridisk problemlösning – det juridiska hantverkets kärna – är en komplex verksamhet som engagerar ett flertal kognitiva funktioner. Verksamheten förutsätter förståelse för problemets utmaningar, lämpliga strategier för att lösa uppgiften och en förmåga att identifiera styrkor och svagheter i den egna lösningen. Metakognition utgör således en nyckelkomponent i den juridiska yrkesutövningen. I den här artikeln argumenteras för att undervisningsformer bör utformas för att stärka blivande juristers metakognitiva förmåga och självreglerade lärande.

  Read more about Metakognition i den juridiska problemlösningen

Show all publications by Marie Jarnesand at Stockholm University