Profiles

Lena bild

Lena Roxell

Forskare

Visa sidan på svenska
Works at Department of Criminology
Email lena.roxell@criminology.su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 C, plan 6
Room C 682
Postal address Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Research

Researcher, Lecturer

Publications

Alm, S & Roxell, L. (2018).” Your Own Personal Jesus? Doctrinal Beliefs Versus Personal Spirituality Among Inmates Involved in the Monastery Route in Swedish Prisons”. Journal for the Scientific Study of  Religion. https://doi.org/10.1111/jssr.12579

Roxell, L (2016). ”Imprisonment and co-offending: results from a 10-year follow-up study”. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Vol. 17:2, 203-219.

Roxell, L., Alm, S. & DeMarinis, V. (2016). Röster om att gå I tystnad – en beskrivning och analys av Kriminalvårdens Klosterverksamhet. Norrköping: Kriminalvården.

Roxell, L. (2011): Hate, Threats, and Violence. A Register Study of Persons
Suspected of Hate Crime
, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 12:2, 198-215

Roxell, L. (2011) “Co-Offending Among Prison Inmates”. The Prison Journal. September 2011 vol. 91 no. 3 366-389.

Roxell, L. (2009). ”Tur och retur. Tidsaspekter på återfall efter fängelset.” (”Round trip. Timing of relapse after prison") I: “Efter løsladelse” - ”Nyere forskning i ungdomskriminalitet” - ”Kriminalitetskontrol og nordisk kriminalpolitik/Nordisk komparativ forskning” ”Ungdomskriminalitet – nye kriminalpolitiske tendenser”. Rapport fra NSfK:s 51. forskerseminar, Gilleleje, Danmark 2009. Oslo: Nordiska samarbetsrådet för kriminalvetenskap.

Roxell, L. och Tiby, E. (2008). ”Hatbrott i vardag och arbetsliv. Frågor, fält och filter”(”Hate crimes in the living and working. Questions, fields and filters”) Rapport: Våld i välfärdsland, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

Roxell, L. (2007). Fångar i ett nätverk? Fängelser, interaktioner och medbrottslingsskap. (”Prisoners in a network? Prisons, interaktiona and co-offending”) Akademisk avhandling i allmän kriminologi. Stockholm: Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.

Roxell, L. och Tiby, E., (red.), (2006). Frågor, fält och filter. Kriminologisk metodbok. (Questions, fields and filters. Criminological methods book). Lund: Studentlitteratur.

Roxell, L. (2006). ”Betydelsen av anonymitet, kontext och bortfall vid självrapportundersökningar.” (”The importance of anonymity, context and failure at self-report surveys”). I: Roxell, L. och Tiby, E., (red). Frågor, fält och filter. Kriminologisk metodbok. Lund: Studentlitteratur.

Roxell, L. (2006). ”Vem begår brott med vem? Nätverksanalys av registerdata.” (”Who commits crimes with whom? Network analysis of registry data”) I: Roxell, L. och Tiby, E., (red). Frågor, fält och filter. Kriminologisk metodbok. Lund: Studentlitteratur.

 

Last updated: August 14, 2020

Bookmark and share Tell a friend