Profiles

Sanna Eklund

Rektors assistent

Visa sidan på svenska
Works at The Strategic Planning and Vice-Chancelor s Office
Telephone 08-16 13 46
Email sanna.eklund@su.se
Visiting address Bloms hus, Universitetsvägen 16
Room 106
Postal address Avdelningen för planering och ledningsstöd 106 91 Stockholm

Last updated: February 7, 2018

Bookmark and share Tell a friend