Profiles

Patrik Schöldström

Föreståndare

Visa sidan på svenska
Works at Department of Law
Telephone 08-16 31 54
Email patrik.scholdstrom@juridicum.su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 C
Room SCCL 634
Postal address Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Last updated: April 4, 2018

Bookmark and share Tell a friend