Profiles

Yvonne Lindqvist

Yvonne Lindqvist

Docent

Visa sidan på svenska
Works at The Department of Swedish Language and Multilingualism
Telephone 08-16 35 78
Email yvonne.lindqvist@su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 D
Room D 592
Postal address Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Publications

A selection from Stockholm University publication database
 • 2016. Yvonne Lindqvist. Språk & Stil (25), 69-87

  The proposed paper builds on the concept of global translation field (Casanova 2002; 2004, Heil- bron 1999; 2008, Sapiro 2002 & 2008) and explores the existence of a Scandinavian translation (sub)field – a relatively autonomous field in the periphery of the global translation field – which may provide an explanation for the peculiar fact that, in spite of their limited amount of speakers and peripheral positions, the Danish and Swedish languages are ranked among the 10 most signi- ficant source languages in the world today. The general translation rate, the non-translation rate, the top-5 source languages within the regional periphery and the position of the Scandinavian lang- uages as source languages in the global translation field are scrutinized. These variables reveal the constant interaction and power struggles between the Scandinavian languages and literatures thus forming a modern relatively autonomous Scandinavian translation field. Some rather strong evi- dence pointing to the central position of the Swedish language and literature in this local translation field in the global periphery are discussed in relation to the double consecration hypothesis (Lind- qvist 2012) in the closing section of the paper.

  Key words: Global translation field, central and peripheral positions, Scandinavian languages and literatures, Scandinavian translation field, Double consecration hypothesis. 

 • 2016. Yvonne Lindqvist.
 • 2016. Yvonne Lindqvist. Institutions of World Literature, 174-187
 • 2014. Yvonne Lindqvist. Tradurre Figure., 167-180
 • 2014. Yvonne Lindqvist. Karib: Nordic Journal for Caribbean Studies 1 (1), 127-131
 • 2014. Yvonne Lindqvist. True North, 210-237
 • 2012. Yvonne Lindqvist. Läsarnas marknad, marknadens läsare, 197-209

  Artikeln behandlar förutsättningarna för att litterära periferier på det globala översättningsfältet ska kunna mötas i översättning.

 • 2012. Yvonne Lindqvist.

  Artikeln handlar om TV-kocken Kylie Kwongs kokbok Heart and Soul (2002) och den svenska översättningen Med själ och hjärta (2004) (övs. Tove och Johan Janson) Den rapporterade undersökningen utröner dels hur Kylie Kwongs s.k. Persona konstrueras i källtexten via samspelet av text och bild, dels huruvida denna Persona förändras i måltexten i och med översättningen från engelska till svenska. Undersökningen har sin teoretiska hemvist inom den funktionella grammatiken (Halliday1994; Holmberg & Karlsson 2006; Kress & van Leeuwen 1996; Björkvall 2009) och inom översättningsvetenskapen (Toury1995; Lindqvist 2002). Syftet med studien är att kartlägga hur samspelet mellan text och bild påverkas av de svenska översättarnas valda översättnings- strategi.

 • 2011. Yvonne Lindqvist. Svenskans beskrivning 31. Umeå 2010, 205-218

  Trots att kokbokens död har proklamerats av kritiker under minst ett decennium nu, fortsätter travarna av färgglada kokböcker varje år att växa sig höga på bokmässan i Göteborg. Det har sagts förut och det tål att sägas igen – globalt säljs varje dag 1,5 miljoner böcker inom ämnes-området måltidslitteratur. Kokboksmarknaden har globalt ökat med 5 till 10 % per år, medan den totala bokmarknaden istället har stagnerat. Och Sverige är det land i världen som ger ut den största mängden kokböcker per capita, tre gånger fler kokböcker per capita än i Tyskland och fyra gånger fler än i Frankrike. Måltidslitteraturen är den kvantitativt viktigaste enskilda kategorin inom svensk sakprosa och är därför en genre väl värd att undersöka.

           Föredraget presenterar några preliminära resultat från mitt nuvarande projekt Översättningens sociala praktiker som undersöker översättning av sakprosa, speciellt kokböcker. Undersökningens syfte är att kartlägga de översättningsnormer som styr kokboköversättarnas arbete. Ett första steg i undersökningen blir då att rekonstruera det svenska måltidslitteraturfältet under det senaste decenniet.

   Studien är teoretiskt förankrad i Even-Zohars polysystemteori (Even-Zohar 1990; Toury 1995, 1998) och Pierre Bourdieus kultursociologi (Bourdieu 1986, 1992; Gouanvic 1997, 1999; Heilborn 2008; Merkle 2008; Sapiro 2008). Projektet undersöker också några av de nationella och internationella konsekreringsprocesser, som är avgörande för hur sakprosatexter finner sin väg in i det svenska kulturella systemet via översättning (Casanova 1999, 2004).

 • 2011. Yvonne Lindqvist. Språk & stil, ISSN 1101-1165 (21), 140-170

  This paper deals with the effects of the uneven flows of translations between language groups within the world system of translation. It examines the necessary consecration mechanisms for translation taking place from one periphery, notably from the French Caribbean literature to another periphery on the global translation field, the Swedish literature. The paper tests the hypotheses that a double consecration of dominant literatures is necessary for this kind of translation to take place. In the case of the translation of French Caribbean literature into Swedish, this kind of literature needs to be consecrated primarily within the French literary culture and secondly – due to the strong impact of British and American literature and culture in Sweden – within the British and American literary culture, consequently a double consecration. In examining the consecration mechanisms of the three novels of Maryse Condé translated into Swedish in the three involved cultures and in studying the paratexts of the French source text and the English and Swedish translations the hypotheses of the necessity of double consecration for this kind of literature to be translated into Swedish is confirmed. However, given the limited material of the study, further research is needed to verify the double consecration hypotheses put forward in the paper.

 • 2011. Yvonne Lindqvist. Vakki Symposium XXXI, 224-236

  Artikeln presenterar en multimodal översättningsanalys av The Naked Chef (KT) och Den nakna kocken (MT) av Jamie Oliver. Analysen undersöker huruvida samspelet mellan de semiotiska resurserna text och bild förändras i och med översättnigen och vilken betydelse denna eventuella förändring får för hur den nakna kockens s k Persona konstrueras inom den svenska kulturen. Teoretisk bygger analysen på Hallidays funktionella grammatik (1994), Kress och van Leeuwens semiotiska bildanalyser (1996) och Tourys normbegrepp (1995) inom Translation Studies. Undersökningen visar att källtexten översatts med en adekvansinriktad översättningsstrategi. Små förändringar i konstruktionen av den nakna kockens persona på svenska kan dock skönjas. Källtextens spjuveraktiga pojkaktighet som i den textuella resursen uttrycks via språkliga slanguttryck mildras och feminiseras på svenska.

 • 2010. Yvonne Lindqvist. Litteratur i gränszonen., 81-93
 • 2010. Yvonne Lindqvist. Why Translation Studies Matters, 69-82
 • 2008. Yvonne Lindqvist. Språk & Stil 18, 187-208

  The paper examines the “crime fiction boom” and the cultural spaces from which translated crime fiction originates within the Swedish cultural system. This introduction contextualizes the Swedish translation through comparison with the English and French translations of the Spanish crime novel La caverna de las ideas. The study draws on the polysystem theory approach (Even-Zohar 1990, Toury 1995, 1998) and the cultural sociology of Pierre Bourdieu (Bourdieu 1986, 1992; Gouanvic 1997, 1999) in putting forward the hypotheses that the metatextual elements in the novel will be translated differently, depending on the cultural system within which the translators per- form their task. It is shown that the English translator manipulates the matricial norms of the source text to a greater extent than do the Swedish and French translators. In addition, the paper examines some of the international consecration processes within the global literary space (Casanova 1999), which made it possible for the Somoza crime novel to reach the Swedish literary market by means of translation.

 • Chapter Förord
  2007. Yvonne Lindqvist. Gränslösa texter, 7-12
 • Book (ed) Gränslösa texter
  2007. Yvonne Lindqvist.

  Antologin presenterar några perspektiv som översatta och tolkade texter kan studeras från. Perspektiven eller infallsvinklarna skiljer sig åt från artikel till artikel. samtliga författare anser dock att det är lika viktigt att studera det sammanhang där översättningarna blir till och tas emot som att studera de översatta texterna i sig.

  De åtta artiklarna tar bland annat upp skönlitterära översättningar av Nobelpristagaren Nadine Gordimer, sakprosa i produktbroschyrer och tolkens roll, här i en tv-intervju med Michail Gorbatjov. Boken vänder sig främst till studerande inom översättningsvetenskap och redan verksamma översättare men också till alla med intresse för översättarens arbete.

 • 2007. Yvonne Lindqvist. Språkets roll och räckvidd, 169-178
 • 2006. Yvonne Lindqvist. Übersetzen – Translating – Traduire, 65-75
 • 2005. Yvonne Lindqvist.
Show all publications by Yvonne Lindqvist at Stockholm University

Last updated: May 28, 2019

Bookmark and share Tell a friend