Börja forska

Forskarutbildningen i filosofi har till mål att ge en teoretisk, metodisk och kunskapsmässig skolning så att den färdiga doktorn självständigt ska kunna utöva vetenskaplig filosofisk forskning och göra kvalificerade insatser inom skilda områden av yrkeslivet.

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs fullgjorda kurser om minst 240 högskolepoäng, var av minst 60 hp på avancerad nivå och genomgången magisterkurs i praktisk filosofi eller teoretisk filosofi.

Här hittar du mer information om forskarutbildningen i filosofi

På denna sida