Info VT och HT21

Nyheter

Kalender

Bostadsägarens roll vid finansiella kriser. Kan framtida Nobelpris lösa gåtan?

De senaste decennierna har det skett en brant uppgång på bostadsmarknaden och under pandemin en närmast explosionsartad utveckling. Sedan den senaste finanskrisen har forskarvärlden intresserat sig för de komplexa sambanden mellan de enskilda hushållens belåning och makroekonomiska risker. Vilka blir de samhälleliga och mänskliga konsekvenserna om priserna på villor och bostadsrätter fortsätter att skena? Hur stor är risken att bostadsmarknaden utlöser nästa finansiella kris?

Läs hela artikeln