Runolog Magnus Källström i färd med att undersöka runstenen.
Runolog Magnus Källström i färd med att undersöka runstenen. Foto: Torun Zachrisson
 

Den speciella och komplexa skriften ristades in ungefär år 1050-80 och tecknades ner av antikvarie Peringskiöld på 1600-talet, vilket gör att man har kännedom om så gott som hela texten. Hörsägen sa att runstenen låg i bryggan eller i en bykstugomur och fornforskare Richard Dybeck letade efter den på 1870-talet utan att finna den.

 

– På sista stoppet för dagen på exkursionen med studenterna låg solen rätt och plötsligt fanns den där i kanten av gravfältet, runstenen U 170 från Bogesunds brygga, som varit försvunnen i 300 år, säger Torun Zachrisson, arkeolog och forskare vid Stockholms universitet.

Den ursprungliga inskriften, av vilken ungefär 30 runor finns kvar idag, lyder:

Gunne och Åsa lät resa denna sten och valv efter Önd, sin son. Han dog på Ekerö. Han är begraven på kyrkogården. Fastulv ristade runorna. Gunne reste denna stenhäll.

Detta är det äldsta belägget för ortnamnet Ekerö.