Utdrag ur den filmade intervjun:

"Det viktigaste som hände i mitt liv 2004 var att jag fick Nobelpriset i fysik, tillsammans med min handledare David Gross och David Politzer.

Vi fick Nobelpriset för upptäckten av de grundläggande ekvationerna av vad som kallas den starka kraften. Det är den kraft som håller ihop kvarkar och gluoner och slutligen atomkärnor. Det är den starkaste kraften i naturen. Att förstå den har fått många, många följdverkningar inom fysik- och kosmologiforskningen.

Vi fick tillbringa en fantastisk vecka i Stockholm och sedan åkte jag upp norrut, hela vägen till Kiruna. Det var en väldigt trevlig resa.

Under de senaste åren har jag funderat mer och mer över hur vi kan använda de idéer som vi har upptäckt om grundläggande attraktioner, för att göra nya typer av instrument, nya typer av observationer, och nya typer av material."

Det svenska Vetenskapsrådet erbjöd ett väldigt generöst bidrag, fortsätter Frank Wilczek. Och under 2016 kunde han påbörja en anställning vid Stockholms universitet.

"Förutom att vara en attraktiv plats att leva på, är Stockholm en levande forskningsmiljö med NORDITA, Oscar Klein Centre och ett antal centra med mycket spännande aktiviteter. Och jag tror att det växer och det är en stor möjlighet att nu bygga nya verksamheter och att delta i de som redan finns här.

Jag är professor i teoretisk fysik med min bas på Massachusetts Institute of Technology och nu har jag även en delad anställning vid Stockholms universitet. "