Stockholms universitet

Faktatillit

Att tydligt stå upp för vetenskap och beprövad erfarenhet får allt större betydelse i en tid då kunskapsrelativism och åsiktsbubblor översvämmar det offentliga samtalet. Vid Stockholms universitet har vi valt att kalla detta arbete för faktatillit. På den här sidan samlar vi artiklar, intervjuer, filmer och annat material som tar upp ämnet faktatillit.