Faktatillit

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Forskning
 5. Faktatillit

Vad är #faktatillit?

Att tydligt stå upp för vetenskap och beprövad erfarenhet får allt större betydelse i en tid då kunskapsrelativism och åsiktsbubblor översvämmar det offentliga samtalet. Vid Stockholms universitet har vi valt att kalla detta arbete för faktatillit.

Faktatillit har alla som:

 • anser att meningsfull idédebatt bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet
 • söker ny kunskap och nya insikter genom kritiskt tänkande
 • tillämpar samma källkritiska metoder på alla utsagor

På den här sidan samlar vi artiklar, intervjuer, filmer och annat material som tar upp ämnet faktatillit.

Faktatillit

 • Kan känslor fungera bättre än fakta? 2019-10-11 Fakta räcker inte alltid för att bemöta falska nyheter. Det skriver David Knights, Lancaster University, och Torkild Thanem, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitetet, i en artikel i The Conversation.
 • Podd#19 – Who watches the watchmen? 2019-10-14 Hur kan vi lita på forskningen vi läser är sann och av god kvalitet? Vem granskar forskningen, hur går det till och vad är svårigheterna? Det får du veta i nittonde avsnittet av Bakom bokhyllan.
 • ”Viktigt att aktivt söka felen i den egna hypotesen” 2019-05-24 Vad kännetecknar den vetenskapliga metoden? Hur kan forskare främja en mer kunskapsvänlig attityd? Arne Jarrick, professor i historia, ger sin syn på vad det innebär att ha ett vetenskapligt förhållningssätt.
 • ”Observationer visar tydligt att jorden blir varmare” 2019-04-12 Varför ska man tro på vad klimatforskare säger om den globala uppvärmningen? Gunilla Svensson, professor i meteorologi vid Stockholms universitet, ger svar på några vanliga frågor.
 • Vad beror vårt motstånd mot kunskap på? 2019-03-28 Det kan finnas olika psykologiska förklaringar till kunskapsmotstånd.
 • Går det att motverka kunskapsmotstånd? 2019-02-22 Vilka psykologiska mekanismer ligger bakom att människor inte vill ta till sig kunskap? Går det att få dem att ändra sig?