Faktatillit

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Forskning
 5. Faktatillit

Vad är #faktatillit?

Kunskap, upplysning och sanningssökande är kärnvärden som präglar Stockholms universitet.

Att tydligt stå upp för vetenskap och beprövad erfarenhet får allt större betydelse i en tid då kunskapsrelativism och åsiktsbubblor översvämmar det offentliga samtalet. Vid Stockholms universitet har vi valt att kalla detta arbete för faktatillit.

Faktatillit har alla som:

 • anser att meningsfull idédebatt bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet
 • söker ny kunskap och nya insikter genom kritiskt tänkande
 • tillämpar samma källkritiska metoder på alla utsagor

På den här sidan samlar vi artiklar, intervjuer, filmer och annat material som tar upp ämnet faktatillit.

Faktatillit

 • Kan känslor fungera bättre än fakta? 2019-10-11 Fakta räcker inte alltid för att bemöta falska nyheter. Det skriver David Knights, Lancaster University, och Torkild Thanem, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitetet, i en artikel i The Conversation.
 • Podd#19 – Who watches the watchmen? 2019-10-14 Hur kan vi lita på forskningen vi läser är sann och av god kvalitet? Vem granskar forskningen, hur går det till och vad är svårigheterna? Det får du veta i nittonde avsnittet av Bakom bokhyllan.
 • ”Viktigt att aktivt söka felen i den egna hypotesen” 2019-05-24 Vad kännetecknar den vetenskapliga metoden? Hur kan forskare främja en mer kunskapsvänlig attityd? Arne Jarrick, professor i historia, ger sin syn på vad det innebär att ha ett vetenskapligt förhållningssätt.
 • ”Observationer visar tydligt att jorden blir varmare” 2019-04-12 Varför ska man tro på vad klimatforskare säger om den globala uppvärmningen? Gunilla Svensson, professor i meteorologi vid Stockholms universitet, ger svar på några vanliga frågor.
 • Vad beror vårt motstånd mot kunskap på? 2019-03-28 Det kan finnas olika psykologiska förklaringar till kunskapsmotstånd.
 • Går det att motverka kunskapsmotstånd? 2019-02-22 Vilka psykologiska mekanismer ligger bakom att människor inte vill ta till sig kunskap? Går det att få dem att ändra sig?
Varför ändrar man sig inte trots att man förstår att det behövs? Per Espen Stoknes, klimatpsykolog
Är vi verkligen mer faktaresistenta idag? Hur fast är vi egentligen i våra filterbubblor?