Stockholms universitet

Digitalisering och nya framsteg inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) har förändrat hur vi arbetar, lever och roar oss – och transformationen fortsätter. Vi studerar hur IKT kan utvecklas, och vad som händer när människor och teknik interagerar.

Kan stora datamängder ligga till grund för bättre beslut vid pandemier? Går det att skydda sig mot cyberkrigföring? Hur kan maskininlärning öka våra chanser att överleva hjärtattacker? Kan företag skapa bättre affärer med hjälp av AI? Och är det OK att plocka in artificiell intelligens i våra skolor för att öka lärandet? Allt detta är frågor som våra forskare arbetar med.

Data- och systemvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde, stadigt förankrat i samhällsvetenskapen. Ny teknik är en förutsättning, men det är inte tekniken i sig som står i fokus. I stället intresserar vi oss för hur IKT kan användas på ett effektivt och etiskt sätt för att skapa värde i samhället.

Genrebild: Människor i konstverk med transparenta färglager. Foto: Luis Benito/Unsplash.
På denna sida

Affärsprocesser och verksamhetsmodellering

genrebild: En byggnad i flera våningar med glastak, sedd inifrån och underifrån.

AI och data science

Genrebild: En stor folkmassa, illustrerar forskningsämnet "AI och data science".

Cybersäkerhet

Genrefoto: Två personer som handlar med kort på nätet, illustrerar forskningsämnet "Cybersäkerhet".

Digitala spel och simulering

Genrebild: En person håller i spelkontroll och spelar spel på skärm, bilden illustrerar forskning

Digital transformation och styrning

Genrefoto: Kontorsbyggnad med många våningar, upplysta rum i olika färger. Illustrerar forskning.

Människa–datorinteraktion

Genrebild: En person håller sin hand under en drönare som flyger i luften. Illustrerar forskning.

Risk- och beslutsanalys

Genrebild: Flygfoto över korsande övergångsställen med människor som går åt olika håll.

Språkteknologi

Genrebild: En datorskärm med text i olika färger. Illustrerar forskning om språkteknologi.

Teknikstött lärande

Genrebild: Rader av skåp i en skolkorridor. Illustrerar forskning om teknikstött lärande.