Stockholms universitet logo, länk till startsida

Klimat- och miljöhistoria handlar om hur variationer och förändringar i naturen påverkat människor och samhällen under historien och hur man anpassat sig till dessa förändringar. Ämnet studerar också hur människan i sin tur påverkat sin miljö, liksom hur man har upplevt och begripliggjort naturen.

Under 2000-talet har klimat- och miljöhistoria vuxit fram som ett nytt tvärvetenskapligt forskningsfält. Det innefattar en lång rad olika områden och typer av frågeställningar: från statistiska studier av hur historiska klimatförändringar påverkat jordbrukets produktivitet, källpluralistiska undersökningar av hur natur- och kultur landskapet förändrats över tid till kultur- och idéhistoriska analyser av hur människor uppfattat och tolkat naturlandskapet och sin plats i detsamma.

Klimat- och miljöhistoria involverar, förutom historiker, arkeologer, ekologer, geografer och många fler. Vad som förenar fältet är strävan att förstå vilken historisk betydelse som förändringar i naturen haft för människor och samhällen på olika håll i världen, från forntiden till idag, och hur människans aktiviteter i sin tur påverkat naturmiljön.

Relaterat forskningsämne

Historia
Målning. En vulkan som har ett utbrott.
På denna sida

Forskare

Fredrik Charpentier Ljungqvist

Forskare

Historiska institutionen
Fredrik Charpentier Ljungqvist

Charlotta Forss

Forskare

Historiska institutionen
Charlotta Forss

Forskningsprojekt