Forskningsetik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Forskning
  5. Forskningsetik

Etiska rådet vid Stockholms universitet

Etiska rådet vid Stockholms universitet utreder misstankar om vetenskaplig oredlighet. Rådet har även ansvaret för rådgivning, utbildning och informationsspridning vad gäller forskningsetik. Etiska rådet inrättades 2014 och är organisatoriskt placerat direkt under rektor.

Hantering av oredlighet i forskningen

Respektive lärosäte hanterar och utreder misstankar om oredlighet i forskningen, i enlighet med bestämmelser i Högskoleförordningen (1993:100). Vid Stockholms universitet hanteras dessa ärenden av Etiska rådet.