Stockholms universitet

Forskningsinfrastruktur vid naturvetenskapliga fakulteten

Här har vi samlat information om den forskningsinfrastruktur som finns vid den naturvetenskapliga fakulteten. Hör av dig till angiven kontaktperson om du vill nyttja en anläggning.

AlbaNova Nanofabrikationsanläggning

Nanofabrikationscentrum i samarbete med KTH vid AlbaNova universitetscentrum.

Mer om anläggningen

Kontaktpersoner:
David Haviland, haviland@kth.se
Vladimir Krasnov, vladimir.krasnov@fysik.su.se

AlbaNovas Teleskop 

Institutionen för astronomi förfogar över ett teleskop i AlbaNovas kupol som är ett av Sveriges största optiska teleskop. Teleskopet har en spegeldiameter på en meter, en brännvidd på elva meter och en vikt på 2,3 ton.

Institutionens hemsida 

Kontaktperson: Magnus Näslund, magnus@astro.su.se

Askölaboratoriet

Askölaboratoriet är en fältstation för marin forskning. Stationen är belägen i Stockholms södra skärgård och är en del av Stockholms universitets Östersjöcentrum. Vid stationen finns flera fartyg och båtar som används för forskning, utbildning och transporter inomskärs.

Besök Askölaboratoriets webbplats

Kontaktperson: Tina Elfwing, tina.elfwing@su.se

Avancerad ljusmikroskopi 

Institutionen för biokemi och biofysik har en uppsättning optiska system. Dessa består av två stycken confokalmikroskop (Leica SP1 point scanning confocal and Yocogava CSU-22Spinning disk system), två stycken epifluorescensmikroskop och ett FACS.

Institutionens hemsida

Kontaktperson: Einar Hallberg, Einar.hallberg@dbb.su.se

Bergianska Trädgården 

Bergianska trädgårdens samlingar består framförallt av levande material – växterna i trädgården och växthusen. Dessutom består samlingarna av föremål, porträtt och herbarium varav en del utgörs av det som testamenterades av bröderna Bergius på 1700-talet. 

Bergianska Trädgårdens webbplats 

Bioinformatikstöd 

Alla doktorander och forskare vid Stockholms universitet erbjuds stöd inom bioinformatik. Öppet för dig som vill diskutera ett projekt på planeringsstadiet, få hjälp med analyser eller råd om hur du bör gå vidare.

Kontaktpersoner:
Agata Smialowska, agata.smialowska@nbis.se
Olga Dethlefsen, olga.dethlefsen@nbis.se

Biologisk avbildningsfacilitet - IFSU 

Centrum för avbildning inom biologi med ljus- och elektronmikroskop. Placerad vid Institutionen för molekylära biovetenskaper, Wenner-Grens Institut. Detta är en av naturvetenskapliga fakultetens kärnanläggningar.

Biologisk avbildningsfacilitet - IFSU

Kontaktperson: Chris Molenaar, chris.molenaar@su.se

Core Processing Laboratory (CPL) 

Laboratorium för att processa sedimentkärnor, tillhör Institutionen för geologiska vetenskaper. 

Institutionens hemsida

Dendrokronologiska laboratoriet

Laboratorium för analyser av träds årsringar vid Institutionen för naturgeografi.

Mer om Stockholm University Tree-Ring Laboratory

Kontaktperson: Björn Gunnarson, bjorn.gunnarson@natgeo.su.se

DESIREE

DESIREE är en experimentell anläggning för atom- och molekylfysik. Den består av två lagringsringar med en gemensam kollisionszon, för studier av jon-jon-kollisioner vid låg energi (10 meV) och låg temperatur (10 K).
Nationell infrastruktur med stöd av Vetenskapsrådet, placerad vid Fysikum.

Mer om DESIREE 

Kontaktperson: Henning Schmidt, schmidt@fysik.su.se

Elektronmikroskopicentrum EMC 

Placerad vid Institutionen för material- och miljökemi (MMK). En av naturvetenskapliga fakultetens kärnanläggningar.

Webbplats för Elektronmikroskopicentrum EMC 

Kontaktperson: Gunnar Svensson, gunnar.svensson@mmk.su.se

Experimental Core Facility (ECF)

ECF är en modern forskningsinfrastruktur som erbjuder möjlighet till in vivo studier på möss och råttor inom biologisk grundforskning och forskning som syftar till att finna nya behandlingsmetoder. I ECF hålls mössen och råttorna i en berikad och kontrollerad miljö med befuktning och temperaturanpassning, och den personal som tar hand om djuren är välutbildad inom djurskötsel. ECF kan också erbjuda avancerad instrumentation för imaging och metabolism, allt med målet att möjliggöra pålitliga och framstående forskningsresultat.

Kontaktperson: Föreståndare för ECF, forestandare.mbw@su.se

Fastfas NMR 

Webbplats Fastfas NMR

Kontaktperson: Aleksander Jaworski, aleksander.jaworski@mmk.su.se 

R/V Electra af Askö 

Fartyget R/V Electra är stationerat vid universitetets fältstation Askölaboratoriet i Trosa skärgård men kan användas i hela havsområdet. Electra är isgående och utrustad med toppmodern utrustning för både vatten- och sedimentprovtagning liksom geofysiska instrument.

Webbplats för R/V Electra af Askö

Kontaktperson: Christoph Humborg, christoph.humborg@su.se

Ice Core Processing Laboratory 

Frysrum för att lagra och processa isborrkärnor under kontamineringsfria förhållanden vid Institutionen för naturgeografi.

Kontaktperson: Peter Jansson, peter.jansson@natgeo.su.se 

Institutet för Solfysik

Driver det svenska 1-meters solteleskopet (SST) på La Palma, världens mest högupplösande solteleskop. Nationell infrastruktur med stöd av Vetenskapsrådet, Institut inom Institutionen för Astronomi.

Institutet för Solfysiks webbplats 

Kontaktperson: Jorrit Leenaarts, jorrit.leenaarts@astro.su.se 

Institut Mittag-Leffler

Institut Mittag-Leffler är ett internationellt center för matematikforskning och grundades 1916 av professor Gösta Mittag-Leffler och hans hustru när de donerade sin villa i Djursholm för att starta institutet. Kungliga Vetenskapsakademin ansvarar för institutets verksamhet.

Webbplats för Institut Mittag-Leffler 

Konstantrum 

Odlingsrum med temperaturstyrning, varav en del med ett lägre temperaturintervall för akvatiska försök och andra med ett högre temperaturintervall för växtodling. Vid Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik.

Kontaktperson: Erik Häggbom, erik.haggbom@su.se

Laser Spectroscopy Laboratory (LSL) 

Laser Spectroscopy Laboratory är ett samarbete mellan institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) och institutionen för geologiska vetenskaper (IGV). Här utförs in-situ mätningar av CO2, CH4 och d13C i CO2 och CH4.

Kontaktperson: Marc Geibel, marc.geibel@aces.su.se

Marinekologiska laboratoriet 

Det Marinekologiska Laboratoriet (MEL) vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik utför  provtagningar och analyser av vattenkemi, plankton, bottendjur och makrofyter (växter och alger), med särskilt med fokus på Östersjön. Verksamheten är ackrediterad genom Swedac och är ett ledande laboratorium inom flera områden, bland annat närsaltanalyser.

Kontaktperson: Jakob Walve, jakob.walve@su.se

Materialanalyscentrum MACAL

Centrum för materialanalys placerad vid MMK. 

Mer om Materialanalyscentrum MACAL 

Kontaktperson: Ulrich Häussermann, ulrich.haussermann@mmk.su.se

Mekanisk verkstad

Core facility som består av de mekaniska verkstäderna på IGV och AlbaNova. Tjänsterna som tillhandahålls ersätter tjänsterna som tidigare tillhandahölls av centralverkstaden, vid Frescati Backe, som kommer att tas ur drift under våren 2021.

Mer information om verkstäderna

Kontaktpersoner: 
Tomas Eneroth på Fysikum, tomas.eneroth@fysik.su.se
Draupnir Einarsson på IGV, draupnir.einarsson@geo.su.se

Micro-/Macrofossil Processing laboratory

Laboratorium för extraktion och analys av mikro- och makrofossil ur sediment och torv vid Institutionen för naturgeografi. 

Kontaktperson: Martina Hättestrand, martina.hattestrand@geo.su.se

Navarino Environmental Observatory (NEO) 

Vid observatoriet, som är beläget i Grekland, bedrivs forskning och undervisning om klimat och miljö. NEO är ett resultat av ett strategiskt partnerskap mellan det grekiska företaget TEMES, Academy of Athens och Stockholms universitet. Organisatoriskt hör NEO till Institutionen för naturgeografi.

Navarino Environmental Observatory (NEO)  

Nordita

Nordita är ett nordiskt institut för teoretisk fysik. Huvudmän är Stockholms universitet och KTH. Institutet är placerat vid AlbaNova, och finansieras av Nordiska Ministerrådet, Vetenskapsrådet och de båda värduniversiteten.

Norditas webbplats 

Kontaktperson: Thors Hans Hansson, hansson@fysik.su.se

Nordiska Optiska Teleskopet

Webbplats för Nordiska Optiska Teleskopet

Kontaktperson: Peter Lundqvist, peter@astro.su.se

Norunda forskningsstation

Norunda är del av ett stort europeiskt nätverk, ICOS och används för luftövervakning. Stationen ligger 30 km norr om Uppsala.

Webbplats för Norunda forskningsstation

ACES webbplats

Kontaktpersoner:
Hans-Christen Hansson, hans-christen.hansson@aces.su.se
Radovan Krejci, radovan.krejci@aces.su.se

PetroTectonics Analytical Facilities

Laboratorium för geokemisk och isotop-analys av bergarter, tillhör Institutionen för geologiska vetenskaper. 

Mer om PetroTectonics Analytical Facilities 

Kontaktperson: Vicky Pease, Vicky.Pease@geo.su.se

SciLifeLab 

Nationell infrastruktur i Stockholm-Uppsala för molekylära livsvetenskaper med fokus på hälsa och miljö. Samarbete mellan Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet.

SciLifeLabs webbplats

Spark Plasma Sintring (SPS) national facility 

Ugn för sintring av material mer hjälp av pulserad direkt ström och uniaxialt tryck. Centrum vid MMK med stöd av Vetenskapsrådet.

Mer om Spark Plasma Sintring (SPS) national facility

Kontaktpersoner: Mirva Eriksson

Stable Isotope Laboratory (SIL) 

Isotoplaboratorium vid Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV). 

Mer om Stable Isotope Laboratory (SIL)

Kontakt: SIL.IGB@gmail.com 

Statistiskt stöd 

Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder genom matematiska institutionen forskare, inklusive doktorander, stöd med statistiska problem inom forskningsprojekt. 

Kontaktperson: Jan-Olov Persson, joper@math.su.se

Stockholm Luminescence Laboratory 

Laboratorium och utrustning för att åldersbestämma sedimentavlagringar vid Institutionen för naturgeografi.

Kontaktperson: Martina Hättestrand, martina.hattestrand@geo.su.se

Stockholms Matematikcentrum 

Stockholms matematikcentrum (SMC) är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Här samordnas utbildning och forskning i matematik mellan institutionerna. Dess strävansmål är att:

  • Lägga grunden för, och skapa ökad samordning av, utbildningsutbudet på avancerad nivå och forskarnivå.
  • Bygga upp en kommunikationsplattform med inriktning på rekrytering av studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Mer om Stockholms Matematikcentrum

Kontaktperson: Mats Boij, director@math-stockholm.se

Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) 

Avancerad tvärvetenskaplig infrastruktur som är avsedd för experimentell icke-klinisk akademisk forskning om hjärnans funktion och struktur.

Mer om SUBIC

Kontaktperson: Elin Allzén, elin.allzen@su.se

Swedish e-Science Research Centre (SeRC) 

Se mer information på webbplatsen e-science.se

Tarfala Forskningsstation  

Fältstation i subarktisk högalpin miljö i Kebnekaisemassivet. Stationen är en nationell infrastruktur med stöd av Vetenskapsrådet inom SITES nätverket och hör organisatoriskt till Östersjöcentrum.

Mer om Tarfala Forskningsstation

Kontaktperson: Nina Kirchner 

The Intravital Microscopy Facility of Stockholm University (IVMSU) 

Intravitalmikroskopi

Webbplats för IVMSU 

Kontakt: IVMSU@su.se

Tovetorp Forskningsstation 

Tovetorp är en zoologisk forskningsstation belägen i Södermanland. Här bedrivs forskning inom etologi och ekologi och undervisning. Stationen, som är en del av Zoologiska institutionen, erbjuder utmärkta möjligheter för möten av olika slag.

Tovetorps hemsida

Kontaktperson: Cecilia Kullberg, cecilia.kullberg@zoologi.su.se

Vetenskapens Hus 

Vetenskapens Hus rymmer sex laboratorier där det dagligen utförs experiment inom naturvetenskap, teknik och matematik tillsammans med skolungdomar. 

Läs mer på vetenskapenshus.se

Kontakt: info@vetenskapenshus.se

Växthus 

Sex forskningsväxthus om totalt 150 kvadratmeter, där ett av växthusen har möjlighet till sänkt temperatur. Hör till Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Kontaktperson: Peter Hambäck, peter.hamback@su.se

Zeppelin Forskningsstation 

Station för studier av aerosol-moln-klimat växelverkan, ligger på Svalbard och tillhör ACES. 

Mer om Zeppelin Forskningsstation 

Kontaktperson:
Johan Ström, johan.strom@aces.su.se
Radovan Krejci, radovan.krejci@aces.su.se

På denna sida